Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Cennik oraz zakres świadczeń i usług komercyjnych


 1. Wysokospecjalistyczne zabiegi ortopedyczne
 2. Świadczenia realizowane w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Świadczenia realizowane w Oddziale Chirurgii Ogólnej
 4. Oddział Neurologiczny, diagnostyka zaburzeń otępiennych
 5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 6. Oddział Pediatryczny
 7. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
 8. Lecznictwo szpitalne
 9. Pracownia Tomografii Komputerowej TK od 01.01.2022 r
 10. Pracownia Mammografii od 01.01.2022 r
 11. Pracownia Edoskopii 01.01.2022 r.
 12. Pracownia EKG, EEG, prób wysiłkowych
 13. Pracownia Densytometrii od 01.01.2022 r.
 14. Pracownia RTG_zm. 14.04.2022 r
 15. Pracownia USG 2 (tętnice, serce)
 16. Pracownia USG od 01.01.2022 r
 17. Porady specjalistyczne – procedury zabiegowe
 18. Porady i konsultacje lekarskie od 11.02.2022 r
 19. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 20. Poradnia Kardiologiczna
 21. Centrum Opieki Długoterminowej od 01.01.2022 r.
 22. Centrum Rehabilitacji, zm. 10.01.2022 r
 23. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, zm. 25.04.2022 r
 24. Podstawowa Opieka Zdrowotna, zm. 25.04.2022 r
 25. Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej, zm.01.06.2022 r.
 26. Usługi związane z COVID-19, zm. 04.04.2022 r
 27. Usługi niemedyczne i inne opłaty, zm. 10.01.2022 r
 28. Usługi transportowe

Sposoby płatności za badania, wizyty i zabiegi komercyjne:

PREFEROWANY SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA BADANIA, WIZYTY I ZABIEGI KOMERCYJNE:

 • przelewem na rachunek bankowy w BGK 92 1130 1033 0018 7994 5920 0003.
  Płatność należy zrealizować 1-2 dni robocze przed planowanym zabiegiem / wizytą i (w miarę możliwości) wydrukować potwierdzenie dokonania płatności, a następnie  okazać je personelowi medycznemu w dniu wizyty / zabiegu. Uwaga: w przypadku braku możliwości wydruku potwierdzenia dokonania płatności, płatność powinna być wykonana odpowiednio wcześniej, aby w dniu zabiegu / wizyty przelew był zaksięgowany na rachunku bankowym Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.

INNE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 • w punktach kasowych w budynku szpitala (Centrum Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Rejestracja Centralna) oraz w budynku przychodni (Rehabilitacja Lecznicza, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień – kartą płatniczą w godz. 7.25 – 14.00);
 • w kasie Spółki (w budynku administracyjnym – gotówką lub kartą płatniczą w godz. od 7.25- 14.45.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.