Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Cennik i zakres świadczeń i usług komercyjnych


 1. Cennik wysokospecjalistycznych zabiegów ortopedycznych
 2. Cennik świadczeń realizowanych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Cennik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)
 4. Cennik Oddziału Chirurgii Ogólnej
 5. Cennik Pracowni Tomografii Komputerowej (TK)
 6. Cennik Pracowni Mammograficznej
 7. Cennik Pracowni Endoskopowej
 8. Cennik pracowni EKG, EEG, prób wysiłkowych
 9. Cennik Pracowni Densytometrycznej
 10. Cennik Pracowni Radiologii (RTG) zm. 08.07.2020 r.
 11. Cennik Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 12. Cennik Poradni Kardiologicznej
 13. Cennik Pracowni Ultrasonografii (USG)
 14. Cennik porad specjalistycznych – procedur zabiegowych
 15. Cennik porad i konsultacji lekarskich, zm. 08.06.2020 r.
 16. Cennik Oddziału Neurologicznego, diagnostyki zaburzeń otępiennych
 17. Cennik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
 18. Cennik lecznictwa szpitalnego
 19. Cennik Oddziału Pediatrycznego
 20. Cennik Centrum Opieki Długoterminowej
 21. Cennik nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 22. Cennik Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
 23. Cennik Centrum Rehabilitacji
 24. Opłata za wydanie dokumentacji medycznej, zm. 01.09.2020 r.
 25. Usługi medyczne związane z COVID-19, zm. 02.02.2021 r.
 26. Cennik usług niemedycznych i innych
 27. Cennik usług transportowych

Sposoby płatności za badania, wizyty i zabiegi komercyjne:

PREFEROWANY SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA BADANIA, WIZYTY I ZABIEGI KOMERCYJNE:

 • przelewem na rachunek bankowy w BGK 92 1130 1033 0018 7994 5920 0003.
  Płatność należy zrealizować 1-2 dni robocze przed planowanym zabiegiem / wizytą i (w miarę możliwości) wydrukować potwierdzenie dokonania płatności, a następnie  okazać je personelowi medycznemu w dniu wizyty / zabiegu. Uwaga: w przypadku braku możliwości wydruku potwierdzenia dokonania płatności, płatność powinna być wykonana odpowiednio wcześniej, aby w dniu zabiegu / wizyty przelew był zaksięgowany na rachunku bankowym Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.

INNE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 • w punktach kasowych w budynku szpitala (Centrum Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Rejestracja Centralna) oraz w budynku przychodni (Rehabilitacja Lecznicza, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień – kartą płatniczą w godz. 7.25 – 14.00);
 • w kasie Spółki (w budynku administracyjnym – gotówką lub kartą płatniczą w godz. od 7.25- 14.45.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.