Aktualności

1 milion dla szpitala


W dniu 20.03.2018 roku, przy okazji uroczystej prezentacji sprzętu dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, zakupionego ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź, Pan Jarosław Dudkowiak Starosta Powiatu Głogowskiego  oraz Pan Wojciech Borecki Wicestarosta Powiatu Głogowskiego przekazali w imieniu Zarządu Powiatu bardzo ważną dla szpitala i Pacjentów informację o decyzji dotyczącej dokapitalizowania szpitala kwotą jednego miliona złotych:

  • 500 tysięcy złotych na zakup nowoczesnych zestawów łóżkowych w Oddziale Wewnętrznym, które poprawią komfort pobytu Pacjentów w oddziale oraz modernizację i doposażenie w specjalistyczny sprzęt Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej (łączna wartość zadania szacowana jest na 600 tys zł. ;100 tys.zł. Spółka wygospodaruje w ramach środków własnych).
  • 500 tysięcy złotych na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, które będzie mieściło się  w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul.Kościuszki 15 a. Centrum to umożliwi specjalistyczne, nowoczesne i zgodne z wymogami prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla Pacjentów uzależnionych oraz zdecydowanie poprawi komfort funkcjonowania oddziałów dziennych (psychiatrycznych i leczenia uzależnień), które mieszczą się w chwili obecnej w bocznym skrzydle budynku szpitala. Całkowity koszt utworzenia Centrum  szacowany jest na kwotę 1.200.000 złotych, z czego 500 tysięcy złotych będzie pochodzić z kwoty dokapitalizowania, a 700 tysięcy ze środków własnych szpitala.


Galeria zdjęć