Aktualności, Programy profilaktyczne

Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r. realizowany będzie program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Program skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku 40-65 lat, którzy nie leczyli się wcześniej z tego powodu. W programie przebadane zostaną 473 osoby.

Program finansowany  jest  przez Gminę Miejską Głogów.

Świadczenia w ramach programu, realizowane będą w Poradni Pulmonologicznej przez lek. Katarzynę Marek, specjalistę chorób wewnętrznych i specjalistę chorób płuc. Każdy pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie TK niskodawkowe klatki piersiowej,
  • spirometrię,
  • konsultację lekarza specjalisty chorób płuc,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja Pacjentów  do programu  odbywać  się będzie osobiście przez Pacjenta w trybie „bez skierowania”  w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala, w terminach:

  • od 23 sierpnia 2018  roku – 108 miejsc na badania i wizyty w miesiącach sierpień – wrzesień 2018 r.,
  • rejestracja na wizyty w miesiącach kolejnych zostanie ogłoszona w połowie września 2018 r. za pomocą mediów i na stronie internetowej  www.szpital.glogow.pl.

Pierwsze konsultacje specjalistyczne odbędą się w dniu 3 września 2018 r..

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na TK,
  • skierowanie na spirometrię,

UWAGA:  badania wykonywane będą w jednym terminie ustalonym podczas rejestracji.

  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Badanie spirometryczne odbywać się będzie w Poradni Pulmonologicznej, a badanie TK w Pracowni Tomografii Komputerowej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala).

Pacjent powinien zgłosić się na badania, zgodnie z wyznaczonym  podczas rejestracji harmonogramem.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Pulmonologicznej.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.

W programie nie mogą brać udziału kobiety w ciąży  ze względu na konieczność wykonania badania obrazowego, które w okresie ciąży jest niewskazane.