Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od stycznia 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program  skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Świadczenia  w ramach programu, realizowane są w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.

Każdy Pacjent w ramach  wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy  i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja Pacjentów  do programu,  z  uwagi na sytuację epidemiologiczną. odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie  w określone dni i godziny pod numerami telefonów  76 837 33 84  oraz 76 837 31 89.

Rejestracja  telefoniczna na  wizyty w miesiącu styczniu 2021 r.  odbywać się będzie w następujących terminach:

  • 12.01.2021 r. w godzinach od  14:00 do 17:00
  • 13.01.2021 r. w godzinach od  14:00 do 17:00
  • 14.01.2021 r. w godzinach od  14:00 do 15:30

Łącznie na konsultacje w miesiącu styczniu umówione zostaną 152 osoby.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • informację o dacie pobrana krwi na badanie,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Przy pobraniu krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien odstawić suplementy diety i witaminy co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi i zgłosić się na badanie na czczo.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej, a Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu -w roku 2018 – z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.Galeria zdjęć