Aktualności, Programy profilaktyczne

UWAGA: WZNOWIONA REJESTRACJA DO PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH


 

Informujemy, że od dnia 5 stycznia 2023 r. wznowiona została rejestracja do dwóch programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów. Oba programy są finansowane przez Gminę Miejską Głogów.

 • Szczepienia przeciw grypie dla osób wieku 65+ 
  • Rejestracja pod numerami telefonów: 76 837 31 89, 609 311 864 lub osobiście w Centralnej Rejestracji w holu głównym szpitala przy ul. Kościuszki 15 oraz w Przychodni POZ przy ul. Kościuszki  15a.
  • Szczepienia odbywać się będą w dniach: 10, 16, 23 i 30 stycznia 2023 r. od godziny 9 do 10 w Przychodni POZ przy ul. Kościuszki 15a. Zaszczepione zostaną 164 osoby.
 • Profilaktyka osteoporozy dla  kobiet w wieku 45-75 lat i mężczyzn w wieku 65-75 lat 
  • Rejestracja pod numerem telefonu 76 837 31 61 lub osobiście w Rejestracji Centrum Diagnostyki Obrazowej (I piętro, w budynku szpitala).
  • Badania odbywać się będą codziennie według ustalonego harmonogramu przyjęć. W dniu rejestracji Pacjent będzie miał ustalony termin badania.
  • Badania wykonywane będą do dnia 31 maja 2023 r. lub do wyczerpania miejsc w programie. Badaniem zostanie objętych 185 osób.