Aktualności

Certyfikat Rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego dla Szkoły Rodzenia „Bocian”


Z radością i dumą zawiadamiamy, że Szkoła Rodzenia „Bocian” funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego, gdyż spełnia wszystkie warunki i wymagania postawione podmiotom leczniczym realizującym świadczenia zdrowotne w zakresie edukacji przedporodowej.

Zarząd Spółki składa serdeczne podziękowania i gratulacje Paniom Położnym realizującym zadania na rzecz szkoły rodzenia.Galeria zdjęć