Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Cennik oraz zakres świadczeń i usług komercyjnych


Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z zakresem świadczeń i usług komercyjnych realizowanych w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. oraz cennikiem tych świadczeń i usług.

Prosimy kliknąć odpowiedni link poniżej:

 1. cz. Wysokospecjalistyczne procedury ortopedyczne, zm. 17.11.2023 r
 2. cz. Porady i konsultacje lekarskie, zm. 01.04.2024 r.
 3. cz. Porady i konsultacje lekarskie, zm. 01.06.2024 r.
 4. cz. Centrum Rehabilitacji, zm. 05.02.2024 r.
 5. cz. Świadczenia realizowane w Oddziale Chirurgii Ogólnej
 6. cz. Oddział Neurologiczny, diagnostyka zaburzeń otępiennych
 7. cz. Oddział Pediatryczny
 8. cz. Szpitalny Oddział Ratunkowy, zm. 15.05.2024 r.
 9. cz. Lecznictwo szpitalne
 10. cz. Pracownia Tomografii Komputerowej TK, zm. od 01.01.2022 r.
 11. cz. Pracownia Mammografii, zm. 01.02.2024 r.
 12. cz. Pracownia Endoskopii, zm. 01.01.2022 r
 13. cz. Pracownia EKG, EEG. zm. 01.04.2024 r.
 14. cz. Pracownia Densytometrii, zm. od 01.01.2022 r
 15. cz. Pracownia Radiologii (RTG), zm. 01.02.2024 r.
 16. cz. Pracownia USG 2 (tętnice, serce)
 17. cz. Pracownia USG, zm. 10 i 12.10.2022 r.
 18. cz. Porady specjalistyczne – procedury zabiegowe
 19. cz. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 20. cz. Poradnia Kardiologiczna, zm. 01.04.2024 r
 21. cz. Centrum Opieki Długoterminowej. zm. 01.04.2024 r.
 22. cz. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, zm. 15.05.2024 r.
 23. cz. Podstawowa opieka zdrowotna, zm. 15.05.2024 r.
 24. cz. Usługi związane z COVID-19, zm. od 04.04.2022 r
 25. cz. Usługi niemedyczne i inne opłaty, zm. 01.03.2023 r
 26. cz. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zm. 01.04.2024 r.
 27. cz. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zm. 01.06.2024 r.
 28. cz. Usługi transportowe

Sposoby płatności za badania, wizyty i zabiegi komercyjne:

PREFEROWANY SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA BADANIA, WIZYTY I ZABIEGI KOMERCYJNE:

 • przelewem na rachunek bankowy w BGK 92 1130 1033 0018 7994 5920 0003.
  Płatność należy zrealizować 1-2 dni robocze przed planowanym zabiegiem / wizytą i (w miarę możliwości) wydrukować potwierdzenie dokonania płatności, a następnie  okazać je personelowi medycznemu w dniu wizyty / zabiegu. Uwaga: w przypadku braku możliwości wydruku potwierdzenia dokonania płatności, płatność powinna być wykonana odpowiednio wcześniej, aby w dniu zabiegu / wizyty przelew był zaksięgowany na rachunku bankowym Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.

INNE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 • w punktach kasowych w budynku szpitala (Centrum Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Rejestracja Centralna) oraz w budynku przychodni (Rehabilitacja Lecznicza, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień – kartą płatniczą w godz. 7.25 – 14.00);
 • w kasie Spółki (w budynku administracyjnym – gotówką lub kartą płatniczą w godz. od 7.25- 14.45.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.