Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Cennik oraz zakres świadczeń i usług komercyjnych


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczeń i usług komercyjnych realizowanych w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. oraz cennikiem tych świadczeń i usług. Z listy poniżej prosimy wybrać interesujący Państwa cennik i kliknąć w odpowiadający cennikowi link:

 1. Wysokospecjalistyczne zabiegi ortopedyczne
 2. Świadczenia realizowane w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Świadczenia realizowane w Oddziale Chirurgii Ogólnej
 4. Oddział Neurologiczny, diagnostyka zaburzeń otępiennych
 5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 6. Oddział Pediatryczny
 7. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
 8. Lecznictwo szpitalne
 9. Pracownia Tomografii Komputerowej TK, zm. od 01.01.2022 r.
 10. Pracownia Mammografii, zm. od 01.01.2022 r.
 11. Pracownia Endoskopii, zm. od 01.01.2022 r.
 12. Pracownie EKG,EEG i prób wysiłkowych, zm. od 01.09.2022 r. 
 13. Pracownia Densytometrii, zm. od 01.01.2022 r.
 14. Pracownia RTG, zm. od 14.04.2022 r
 15. Pracownia USG 2 (tętnice, serce)
 16. Pracownia USG, zm. 10 i 12.10.2022 r.
 17. Porady specjalistyczne – procedury zabiegowe
 18. Porady i konsultacje lekarskie od 04.11.2022 r.
 19. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 20. Poradnia Kardiologiczna
 21. Centrum Opieki Długoterminowej. zm.01.02.2023 r.
 22. Centrum Rehabilitacji, zm. 01.03.2023 r.
 23. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, zm. od 25.04.2022 r
 24. Podstawowa Opieka Zdrowotna, zm. od 25.04.2022 r
 25. Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej, zm. 01.05.2023 r
 26. Usługi związane z COVID-19, zm. od 04.04.2022 r
 27. Usługi niemedyczne i inne opłaty, zm. 01.03.2023 r
 28. Usługi transportowe

Sposoby płatności za badania, wizyty i zabiegi komercyjne:

PREFEROWANY SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA BADANIA, WIZYTY I ZABIEGI KOMERCYJNE:

 • przelewem na rachunek bankowy w BGK 92 1130 1033 0018 7994 5920 0003.
  Płatność należy zrealizować 1-2 dni robocze przed planowanym zabiegiem / wizytą i (w miarę możliwości) wydrukować potwierdzenie dokonania płatności, a następnie  okazać je personelowi medycznemu w dniu wizyty / zabiegu. Uwaga: w przypadku braku możliwości wydruku potwierdzenia dokonania płatności, płatność powinna być wykonana odpowiednio wcześniej, aby w dniu zabiegu / wizyty przelew był zaksięgowany na rachunku bankowym Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.

INNE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 • w punktach kasowych w budynku szpitala (Centrum Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Rejestracja Centralna) oraz w budynku przychodni (Rehabilitacja Lecznicza, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień – kartą płatniczą w godz. 7.25 – 14.00);
 • w kasie Spółki (w budynku administracyjnym – gotówką lub kartą płatniczą w godz. od 7.25- 14.45.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.