Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Cennik oraz zakres świadczeń i usług komercyjnych


 1. Cennik wysokospecjalistycznych zabiegów ortopedycznych
 2. Cennik świadczeń realizowanych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Cennik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)
 4. Cennik Oddziału Chirurgii Ogólnej
 5. Pracownia Tomografii Komputerowej TK od 01.01.2022 r
 6. Pracownia Mammografii od 01.01.2022 r
 7. Pracownia Edoskopii 01.01.2022 r.
 8. Cennik pracowni EKG, EEG, prób wysiłkowych
 9. Pracownia Densytometrii od 01.01.2022 r.
 10. Pracownia RTG od 10.01.2022 r.
 11. Cennik Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 12. Cennik Poradni Kardiologicznej
 13. Pracownia USG 2 (tętnice, serce)
 14. Pracownia USG od 01.01.2022 r
 15. Cennik porad specjalistycznych – procedur zabiegowych
 16. Porady i konsultacje lekarskie od 01.01.2022 r.
 17. Cennik Oddziału Neurologicznego, diagnostyki zaburzeń otępiennych
 18. Cennik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
 19. Cennik lecznictwa szpitalnego
 20. Cennik Oddziału Pediatrycznego
 21. Centrum Opieki Długoterminowej od 01.01.2022 r.
 22. Cennik nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 23. Cennik Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
 24. Centrum Rehabilitacji, zm. 10.01.2022 r
 25. Opłata za wydanie dokumentacji medycznej, zm. 01.09.2020 r.
 26. Usługi medyczne związane z COVID-19, zm. 02.02.2021 r.
 27. Usługi niemedyczne i inne opłaty, zm. 10.01.2022 r
 28. Cennik usług transportowych

Sposoby płatności za badania, wizyty i zabiegi komercyjne:

PREFEROWANY SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA BADANIA, WIZYTY I ZABIEGI KOMERCYJNE:

 • przelewem na rachunek bankowy w BGK 92 1130 1033 0018 7994 5920 0003.
  Płatność należy zrealizować 1-2 dni robocze przed planowanym zabiegiem / wizytą i (w miarę możliwości) wydrukować potwierdzenie dokonania płatności, a następnie  okazać je personelowi medycznemu w dniu wizyty / zabiegu. Uwaga: w przypadku braku możliwości wydruku potwierdzenia dokonania płatności, płatność powinna być wykonana odpowiednio wcześniej, aby w dniu zabiegu / wizyty przelew był zaksięgowany na rachunku bankowym Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.

INNE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 • w punktach kasowych w budynku szpitala (Centrum Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Rejestracja Centralna) oraz w budynku przychodni (Rehabilitacja Lecznicza, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień – kartą płatniczą w godz. 7.25 – 14.00);
 • w kasie Spółki (w budynku administracyjnym – gotówką lub kartą płatniczą w godz. od 7.25- 14.45.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny – 76 837 33 35.