Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Deklaracja dostępności


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Głogowie prowadzi działania, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:  www.szpital.glogow.pl oraz www.szpital.glogow.pl/bip/

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Udostępniamy Widżet dostępności witryny UserWay. Oprogramowanie pozwala stronie poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

 • Menu dostępności można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności należy poczekać chwilę, aż menu wczyta się w całości.
 • Podejmujemy starania na rzecz ciągłej poprawy dostępności witryny i usług.
 • Pomimo naszych starań, niektóre treści mogły jeszcze nie zostać w pełni dostosowane do najostrzejszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z ustawą, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Prosimy o kierowanie zgłoszeń związanych z dostępnością na adres:

 • e-mail: dostepnosc@szpital.glogow.pl
 • lub adres pocztowy: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15, Pełnomocnik ds. Dostępności
 • lub – w wyjątkowych sytuacjach – telefonicznie: 76 837 247.

W zgłoszeniu należy podać nastepujące dane:

 •  imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • dane kontaktowe np. adres e-mail,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy dla osoby zgłaszającej.

Obsługa zgłoszeń związanych z dostępnością 

 • Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 • Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej wskazanej w zgłoszeniu treści, zaproponujemy osobie zgłaszającej alternatywny sposób przekazania informacji.
 • Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, możliwe jest złożenie skargi Rzecznika Spraw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Głogowie prowadzi działania zmierzające do usunięcia podstawowych barier architektonicznych i przystosowania placówki do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Podstrona w przebudowie.