Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Dostępność, deklaracja dostępności


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Głogowie prowadzi działania, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:  www.szpital.glogow.pl oraz www.szpital.glogow.pl/bip/

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Udostępniamy Widżet dostępności witryny UserWay. Oprogramowanie pozwala stronie poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

 • Menu dostępności można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności należy poczekać chwilę, aż menu wczyta się w całości.
 • Podejmujemy starania na rzecz ciągłej poprawy dostępności witryny i usług.
 • Pomimo naszych starań, niektóre treści mogły jeszcze nie zostać w pełni dostosowane do najostrzejszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z ustawą, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Prosimy o kierowanie zgłoszeń związanych z dostępnością na adres:

 • e-mail: dostepnosc@szpital.glogow.pl
 • lub pocztowy: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15, Pełnomocnik ds. Dostępności
 • lub – w wyjątkowych sytuacjach – telefonicznie: (76) 8373 -247.

W zgłoszeniu należy podać nastepujące dane:

 •  imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • dane kontaktowe, np. adres e-mail lub adres pocztowy, gdzie należy przesłać odpowiedź na zgłoszenie,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy dla osoby zgłaszającej.

Obsługa zgłoszeń związanych z dostępnością 

 • Na zgłoszenie odpowiemy pisemnie – na podany przez zgłaszającego adres e-mail lub adres pocztowy – najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 • Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej wskazanej w zgłoszeniu treści, zaproponujemy osobie zgłaszającej alternatywny sposób przekazania informacji.
 • Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, możliwe jest złożenie skargi Rzecznika Spraw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Głogowie prowadzi działania zmierzające do usunięcia podstawowych barier architektonicznych i przystosowania placówki do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Dojście do wejścia głównego budynku szpitala

 • najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 200 m od wejścia na teren szpitala,
 • teren szpitala został wydzielony ogrodzeniem,
 • wejście główne na teren szpitala znajduje się poniżej terenu szpitala; różnicę poziomów można pokonać za pomocą trzech stopni; schodom nie towarzyszą pochwyty,
 • alternatywnie można skorzystać z pochyłego chodnika.

Wejście główne do budynku szpitala:

 • przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla OzN,
 • bezpośrednio pod wejście można dojechać korzystając z dwóch podjazdów (po prawej i lewej stronie wejścia),
 • można również skorzystać z wejścia pieszego od przodu budynku, w tym przypadku jednak, należy pokonać 3 stopnie,
 • drzwi wejściowe zewnętrzne są lekkie w obsłudze i otwierają się na zewnątrz,
 • drzwi wewnetrzne wejścia głównego (szklane) otwierają się automatycznie,
 • drzwiom nie towarzyszy ani dzwonek, ani domofon,
 • w pobliżu wejścia głównego znajduje się rejestracja centralna ze stanowiskiem dostępnym dla osób na wózkach inwalidzkich (obniżona lada),
 • pracownicy rejestracji zostali przeszkoleni do udzielania informacji pacjentom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • w budynku znajdują się ogólnodostępne toalety przystosowane dla OzN,
 • szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych oraz brak progów dają możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim,
 • większość poradni specjalistycznych znajduje się na parterze budynku,
 • w budynku znajdują się 2 windy dla pacjentów, w tym jedna ze znakami alfabetu Braille’a na panelu,
 • barierki ułatwiają przemieszczanie się po schodach,
 • możliwość wizyty z udziałem psa asystującego; prosimy pamiętać o zabraniu aktualnych dokumentów psa.

Budynek główny szpitalny – wejście od SOR:

 • przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla OzN,
 • przy drzwiach wejściowych zamontowano dzwonek,
 • pracownicy SOR triage zostali przeszkoleni do udzielania informacji pacjentom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych oraz brak progów dają możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim,
 • wszystkie zastosowane posadzki są bezpieczne, antypoślizgowe.

Budynek przychodni specjalistycznej:

 • przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla OzN,
 • przy drzwiach wejściowych zamontowano dzwonek,
 • w budynku znajdują się 2 windy dla pacjentów,
 • szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych oraz brak progów dają możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim,
 • barierki ułatwiają przemieszczanie się po schodach i korytarzach,

Podstrona w aktualizacji

Tłumacz języka migowego na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tlumacz-jezyka-migowego-na-teleplatformie-pierwszego-kontaktu