Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko


Nazwa jednostki organizacyjnej – „Głogowski Szpital Powiatowy” sp. z o.o.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941 art. 32c ust.1 i 2 /

 

 

 1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

 

 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2020roku – mammograf Mammomat Inspiration firmy Siemens
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2020 roku – aparat rtg ogólnodiagnostyczny Ysio Max firmy Siemens
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku – aparat rtg ogólnodiagnostyczny Rad Speed firmy Shimadzu
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku – aparat stomatologiczny punktowy X-Mind Unity firmy Acteon
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 roku Nr 1457/19 – tomograf komputerowy Somatom Go Up firmy Siemens
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 01 lutego 2018 roku Nr 140/18 – aparat rtg jezdny MAC firmy General Medical Merate sp.a
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 31 marca 2014 roku – aparat rtg jezdny Mobilett XP Eco firmy Siemens roku
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2018 roku Nr 976/18 – aparat rtg ramię C Cios Connect firmy Siemens
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2014 roku Nr 77/14 – aparat rtg ramię C Siremobil Compact L firmy Siemens
 • Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku – densytometr Lunar Aria firmy GE Medical Systems

 

uruchamianiu pracowni:

 

 • Pracownia mammograficzna – Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2020roku
 • Pracownia RTG 1 – Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 • Pracownia RTG 2 – Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku
 • Pracownia tomografii komputerowej – Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 roku Nr 1456/19
 • Pracownia densytometrii – Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku

 

2. Zgoda DPWIS we Wrocławiu – decyzja nr 687/17 z dnia 08 maja 2017 roku na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

3. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych. Odczyt tych dawkomierzy wykonuje Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Na podstawie nadesłanych wyników wynika, że w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.) zmierzona dawka skuteczna na całe ciało nie przekroczyła 0,4 mSv na osobę.

4. Pracownicy Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wykonują pomiary promieniowania rentgenowskiego w pracowniach rtg znajdujących się na terenie „Głogowskiego Szpitala Powiatowego” sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Prawa atomowego (Dz.U. z 2021r., poz. 1941) Dawki graniczne promieniowania jonizującego – dopuszczalna dawka skuteczna dla pracowników wynosi 20 mSv/rok, dla ogółu ludności 1 mSv/rok.

Uwaga: na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek promieniowania rentgenowskiego stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.