Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Najczęściej zadawane pytania


 • Poradnia Anestezjologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Leczenia Bólu,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Osteoporozy,
 • Poradnia Psychologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Urologiczna.
 • Pracownia Densytometrii,
 • Pracownia Echokardiografii (Echo/USG Serca),
 • Pracownia EKG i 24h monitorowania EKG,
 • Pracownia Elektroencefalografii,
 • Pracownia Endoskopowa,
 • Pracownia Mammografii,
 • Pracownia Prób Wysiłkowych,
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki,
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Ultrasonografii (USG).

Cytologia wykonywana jest jedynie dla pacjentek hospitalizowanych. Nie realizujemy programu profilaktycznego w zakresie cytologii.

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Uwaga ! Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne ważne jest 30 dni.

Wypisy z

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddziału Chirurgii Ogólnej (w tym Chirurgii Dziecięcej)
 • Oddziału Chorób Wewnętrznych,
 • Oddziału Neurologicznego i Leczenia Udarów Mózgu,
 • Oddziału Pediatrycznego,

odbiera się w Budynku Zarządu Spółki (Parter, 2 wejście Sekcja Wypisów).

Natomiast wypisy z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Ginekologiczno -Położniczego wydawane są bezpośrednio na oddziałach.

Centralna Rejestracja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 14:00.

tel. (76) 837 33 84

I. Planowe przyjęcie Pacjenta do Szpitala.
Aby uzyskać informację o terminie przyjęcia na Oddział, należy zgłosić się do Rejestracji Głównej (Budynek Główny, hol główny) wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza rodzinnego lub innego lekarza.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.

II. Nagłe przyjęcie Pacjenta do Szpitala.
W trybie nagłym Pacjenci przyjmowani są do leczenia szpitalnego całodobowo, we wszystkie dni tygodnia bez skierowania przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Należy wypełnić wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej (pobierz tutaj) i złożyć go w Rejestracji Centralnej (Budynek Główny Szpitala, hol). Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej (dowiedź się więcej tutaj).