Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Pobyt w szpitalu


Szanowni Państwo,

pracownicy naszego szpitala dokładają wszelkich starań, aby Pacjenci / Pacjentki szybko wracali do zdrowia, dlatego zwracamy się do Państwa o współpracę i przestrzeganie podstawowych zasad w trakcie pobytu w szpitalu.

Podczas pobytu w szpitalu Pacjenci / Pacjentki zobowiązani są do:

  • stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego,
  • nie opuszczania w trakcie hospitalizacji budynku szpitala bez wyraźnej zgody lekarza prowadzącego leczenie lub lekarza dyżurnego,
  • przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu,
  • przestrzegania zasad kultury i higieny osobistej oraz porządku w sali chorych,
  • odpowiedzialności za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego.

Przypominamy również, że zgodnie z artykułem 5 ust. 1 USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U. 1996 Nr 10, poz. 55) ze zm.  zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

zakaz palenia

Rozkład dnia w oddziałach szpitalnych obejmuje między innymi ciszę popołudniową (w godz. od 14:00 do 15:00) oraz ciszę nocną (w godz. od 21:00 do 06:00).

W trosce o zachowanie godności i intymności Pacjentów / Pacjentek, prosimy nie wykonywać zdjęć w trakcie odwiedzin.

Na terenie szpitala znajdują się:

  • sklepik (budynek główny szpitala, hol, parter) – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 -17:00, w soboty od 08:00 do 17:00, w niedziele od 10:00 do 17:00;
  • kaplica (budynek główny szpitala, II piętro) – otwarta codziennie od godziny 7:00, msza święta w niedzielę sprawowana o godzinie 10:30 i w czwartek o godzinie 16:30, numer telefonu do Księdza Kapelana 607 733 065, w ciągu tygodnia Ksiądz Kapelan odwiedza Pacjentów / Pacjentki w oddziałach szpitalnych;
  • bar (budynek obok szpitala, I piętro) – czynny od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 14:00;
  • parking  – uwaga: parkowanie na terenie szpitala jest odpłatne; opłata w wysokości 5 zł pobierana jest przy wyjeździe z terenu szpitala; istnieje również możliwość wykupienia miesięcznej karty abonamentowej; koszt miesięcznego abonamentu wynosi 50 zł.