Aktualności

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO – REFERENT DS. KANCELARYJNYCH


  • Główne zadania na stanowisku: przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, prowadzenie ewidencji korespondencji, rozdzielanie  i  doręczanie  korespondencji  do właściwych  komórek organizacyjnych, udzielanie   informacji   interesantom i kierowanie  ich  do  właściwych  komórek  organizacyjnych, prowadzenie elektronicznej bazy dokumentów i innych rejestrów, przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, porządkowanie  akt, realizacja niektórych zakupów i zamówień;
  • Zastępstwo w przypadku nieobecności pracownika sekretariatu zarządu Spółki (obsługa sekretariatu, obsługa gości i spotkań, prowadzenie rejestrów, czynności z zakresu obsługi organów Spółki).
  • Wymagane wykształcenie: średnie; mile widziani absolwenci kursów kancelaryjnych oraz osoby z doświadczeniem w pracy biurowej;
  • Inne: MS Word oraz Microsoft Outlook- poziom zaawansowany; MS Excel oraz MS PowerPoint – minimum poziom podstawowy;
  • Wymagane umiejętności: obsługa urządzeń  biurowych (kserokopiarka, skaner, maszyna do bindowania dokumentów, inne), umiejętność szybkiego uczenia się, udzielania zwięzłych, rzeczowych informacji oraz poprawnego wysławiania się w  mowie i  piśmie, koncentracja, podzielność uwagi;
  • Wymagane cechy: dokładność, sumienność, systematyczność, staranność i  odpowiedzialność w  wykonywaniu  powierzonych  obowiązków  oraz  dbałość o  ład  i  porządek w miejscu pracy,  opanowanie,  łatwość  nawiązywania  kontaktów  interpersonalnych oraz życzliwość wobec  interesantów;

Osoby zainteresowane ofertą pracy, proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres email: sekretariat@szpital.glogow.pl w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r.