Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Centrum Opieki Długoterminowej (w tym: Oddział Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej)

Kierownikiem Centrum Opieki Długoterminowej jest mgr Henryk Sylwanowicz – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego.