Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Kierownik Centrum Opieki Długoterminowej

mgr Henryk Sylwanowicz
specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Lokalizacja

ul. T. Kościuszki 15 A w Głogowie, piętro I, II i III


Kontakt

Dyżurka pielęgniarska 76 837 33 20

Podstawowe informacje

 • Misją Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest niesienie pomocy człowiekowi choremu w odzyskaniu największego zakresu sprawności, zapewnienie kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
 • Pacjentami Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego są osoby chore i niepełnosprawne, wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki.
 • Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy funkcjonuje w oparciu o świadczenie usług :
  • z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia (73 miejsca),
  •  jako pobyt komercyjny (34 miejsca).
 • Sposób i tryb kierowania osób do Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).
 • Świadczenia gwarantowane są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymał 40 punktów lub mniej. Do Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nie są przyjmowani pacjenci, którzy w skali Bartel otrzymali 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieki jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie, ostra niewydolność oddechowa oraz w ostrej fazie zaostrzenia choroby.
 • Świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej przysługują świadczeniobiorcy na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej), lekarz prowadzący z oddziału po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych) zgodnie z art. 33a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zakres usług

W ramach pobytu na oddziale opieki długoterminowej, oferujemy naszym Pacjentom:

 • całodobową opiekę lekarską,
 • stałe działania pielęgnacyjne niezbędne konsultacje,
 • dostęp do usług rehabilitanta i psychologa,
 • podstawowe badania,
 • dietę dostosowaną do stanu zdrowia pacjenta,
 • edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin.

Celem świadczonych przez nas usług jest:

 • poprawienie i umacnianie stanu zdrowia i sprawności pacjenta,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia,
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.

Kierownik Oddziału

 • mgr Henryk Sylwanowicz
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  76 837 33 20

Galeria zdjęć

Dokumenty

 1. Dokumenty wymagane do przyjęcia (pobierz tutaj).

 

 

Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o Oddziale