Aktualności

Kolejne środki z funduszy Unii Europejskiej dla głogowskiego szpitala


W dniu dzisiejszym, w obecności Starostów Jarosława Dudkowiaka i Wojciecha Boreckiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniewa Króla, Zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego podpisał umowę na przyznanie kolejnego dofinansowania, na kwotę 379.000 zł, ze środków Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za uzyskane środki Spółka zakupi : USG, kardiomonitor, respirator, defibrylator i inny drobny sprzęt medyczny. Obecna dotacja jest uzupełnieniem dofinansowania, uzyskanego w 2017 roku, w ramach tego samego programu, na kwotę 1.654.721 zł.  Z dotacji został zakupiony sprzęt medyczny i wyposażenie, które już służą Pacjentom Szpitala.Galeria zdjęć