Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Kierownik Oddziału

lek. Marta Kuźmiak
specjalista psychiatrii

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a, Segment D, wysoki parter


Kontakt

(76) 831 32 41

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

1. Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujemy również osoby nieubezpieczone.
2. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego od lekarza psychiatry lub lekarza innej specjalizacji (w tym lekarza POZ) w uzgodnionym terminie, druk PS-7 (pobierz tutaj).
3. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.
4. Do oddziału kwalifikowani są pacjenci na podstawie konsultacji indywidualnej z lekarzem psychiatrą i psychologiem po uprzednim zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Kierownika Oddziału oraz psychologa.
5. Świadczenia w oddziale dziennym udzielane są w trybie planowym, zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, obecność obowiązkowa.
6. Pacjenci zobowiązani są do poddawania się czynnościom sprawdzającym zachowanie abstynencji na prośbę personelu (badanie alkomatem testy narkotykowe, badanie krwi itd.).
7.Oddział dysponuje 12 miejscami, pobyt trwa 60 dni roboczych (ok. 3 miesiące). Możliwe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego na czas odbywania terapii (obowiązuje wypełnienie druku, który można pobrać tutaj). Ze względu na specyfikę przebiegu choroby oraz realizowane cele terapeutyczne, czas hospitalizacji określany jest indywidualnie. O terminie wypisu, każdorazowo decyduje lekarz, terapeuta oraz pacjent.
8. Do Oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie.
9. Szczegółowych informacji odnośnie pobytu w oddziale udzielamy telefonicznie.

Oddział czynny:

poniedziałek – piątek od 08:00 do 14:00

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p.) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)
  oraz
 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie: TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

 

Zakres usług

Charakterystyka oddziału.
1. Proponowana forma leczenia skierowana jest do:

 • osób z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie wymagających pobytu w całodobowym oddziale psychiatrycznym lub szpitalu psychiatrycznym,
 • dla pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia,
 • dla pacjentów u których leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne,
 • dla pacjentów u których ustalenie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych jest trudne.

2. Odział Dzienny zapewnia leczenie w zakresie zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości jak i innych ewentualnie współistniejących schorzeń.
3. Oddział pełni funkcje: diagnostyczne, profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.
4. Przeprowadzamy pełną diagnostykę psychologiczną.
5. Poprawę stanu zdrowia uzyskuje się przez leczenie farmakologiczne i równorzędnie stosowane metody pozabiologiczne:

 • społeczność terapeutyczna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna
 • specjalistyczna opieka lekarska
 • specjalistyczna opieka pielęgniarska
 • psychoedukacja
 • interwencje kryzysowe
 • terapia zajęciowa
 • muzykoterapia
 • trening umiejętności społecznych
 • relaksacja
 • spacery
 • rekreacja
 • wycieczki edukacyjne

6. Oddział gwarantuje pacjentom dostęp do świadczeń realizowanych przez pracownika socjalnego.

7. Prowadzimy aktywną pomoc dla osób w kryzysach życiowych (pomagamy w znalezieniu pracy, mieszkania itd.)

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

 • lek. Marta Kuźmiak
  specjalista psychiatra

Personel

 • lek. Damian Noga
  specjalista psychiatra
 • mgr Patrycja Łyżwa
  psycholog
 • mgr Marta Kościańska
  psycholog
 • mgr Natalia Staniszewska
  psycholog
 • mgr Marta Szeffer
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Kamila Skrok
  terapeuta zajęciowy
 • mgr Paulina Paprota-Miterka
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Ewelina Myślicka
  specjalista psychoterapii uzależnień
 • Bożena Przybyszewska
  pielęgniarka
 • Iwona Peszko
  pielegniarka specjalista

Dowiedz się więcej o Oddziale