Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

lek. Marta Kuźmiak
specjalista psychiatrii

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter


Kontakt

76) 831 32 41

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

1. Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujemy również osoby nieubezpieczone.
2. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego od lekarza psychiatry lub lekarza innej specjalizacji (w tym lekarza POZ) w uzgodnionym terminie, druk PS-7 (pobierz tutaj).
3. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.
4. Do oddziału kwalifikowani są pacjenci na podstawie konsultacji indywidualnej z lekarzem psychiatrą i psychologiem po uprzednim zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Kierownika Oddziału oraz psychologa.
5. Świadczenia w oddziale dziennym udzielane są w trybie planowym, zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, obecność obowiązkowa.
6. Terapia trwa do 80 dni roboczych (ok. 4 miesiące). Możliwe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego na czas odbywania terapii (obowiązuje wypełnienie druku, który można pobrać tutaj).
7. Pacjenci zobowiązani są do poddawania się czynnościom sprawdzającym zachowanie abstynencji na prośbę personelu (badanie alkomatem testy narkotykowe, badanie krwi itd.).
8. Oddział dysponuje 12 miejscami, pobyt trwa 80 dni roboczych. Ze względu na specyfikę przebiegu choroby oraz realizowane cele terapeutyczne, czas hospitalizacji określany jest indywidualnie. O terminie wypisu, każdorazowo decyduje lekarz, terapeuta oraz pacjent.
9. Do Oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie.
10. Szczegółowych informacji odnośnie pobytu w oddziale udzielamy telefonicznie.

Oddział czynny:

poniedziałek – piątek od 08:00 do 14:00

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter ) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)
  oraz
 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie: TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

 

 

Zakres usług


 1. Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej przeznaczony jest dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,  w szczególności z rozpoznaniami ze spektrum schizofrenii, ciężkimi zaburzeniami nastroju, upośledzenia umysłowego, wczesnych etapów zaburzeń funkcji poznawczych (w tym otępienia), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm).
 2. Rehabilitacja psychiatryczna zachęca osoby chorujące psychicznie do rozwoju posiadanych zasobów poprzez naukę i wykorzystywanie wsparcia środowiskowego w realnych warunkach życiowych pacjenta.
 3. Przyjęcie do oddziału wymaga świadomej zgody pacjenta.
 4. Pacjenci oddziału mają zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne potrzebne w procesie leczenia.
 5. Pacjenci Oddziału korzystają z:
 • porad lekarza;
 • terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej;
 • zajęć edukacyjnych i rozrywkowych.

i otrzymują leki zgodnie ze stanem zdrowia.

Program składa się z następujących zajęć:

 1. Trening Umiejętności Społecznych ( Trening Prowadzenia Rozmowy i Rozwiązywania Problemów, Trening Higieniczny, Trening Budżetowy, Trening Organizacji Czasu Wolnego, Trening Kulinarny).
 2. Trening Radzenia Sobie z Objawami Choroby i Aktywnego Udziału we Własnym Leczeniu Farmakologicznym,
 3. Trening Społecznego Poznania
 4. Terapia Pozytywna
 5. Psychoterapia Grupowa i Indywidualna
 6. Choreoterapia
 7. Relaksacja
 8. Społeczność Terapeutyczna
 9. Konsultacje Rodzinne

 

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapaii Uzaleznień

 • lek. Marta Kuźmiak
  specjalista psychiatra

Personel

 • lek. Damian Noga
  specjalista psychiatra
 • mgr Patrycja Łyżwa
  psycholog
 • mgr Marta Kościańska
  psycholog
 • mgr Natalia Staniszewska
  psycholog
 • mgr Paulina Paprota-Miterka
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Ewelina Myślicka
  specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Marta Szeffer
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Kamila Skrok
  terapeuta zajęciowy
 • Bożena Przybyszewska
  pielęgniarka dyplomowana
 • Iwona Peszko
  pielęgniarka specjalista

Dowiedz się więcej o Oddziale