Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Kierownik Oddziału

lek. Marta Kuźmiak
specjalista psychiatrii

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter


Kontakt

Rejestracja (76) 831 32 41
poniedziałek - piątek
od 08:00 do 14:00

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

1. Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujemy również osoby nieubezpieczone.
2. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału po uprzedniej kwalifikacji lekarza oddziału i/lub specjalisty psychoterapii uzależnień. Do kwalifikacji można się zgłosić po telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu konsultacji.
3. Wymagane jest skierowanie od lekarza poradni zdrowia psychicznego lub poradni leczenia uzależnień, lub lekarza innej specjalizacji (w tym POZ) na druku PS-7 (druk do pobrania tutaj).
4. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.
5. Do Oddziału Dziennego przyjmowani są pacjenci zdolni do utrzymania abstynencji w warunkach domowych.
6. Świadczenia w oddziale dziennym udzielane są w trybie planowym, zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy – obecność obowiązkowa.
7. Terapia trwa 40 dni roboczych (ok. 8 tygodni). Możliwe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego na czas odbywania terapii (obowiązuje wypełnienie druku, który można pobrać tutaj).
8. Nie przyjmujemy Pacjentów w nasilonym zespole abstynencyjnym (po bezpośrednim odstawieniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych).
9.Pacjenci zobowiązani są do poddawania się czynnościom sprawdzającym zachowanie abstynencji na prośbę personelu (badanie alkomatem testy narkotykowe, badanie krwi itd.)

Oddział czynny:

poniedziałek – piątek od 08:00 do 14:00

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p.) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)
  oraz
 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie: TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

 

 

Zakres usług

1. Zadaniem Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest udzielanie świadczeń medycznych osobom:

 • uzależnionym od alkoholu,
 • uzależnionym od substancji psychoaktywnych i czynności,
 • współuzależnionym,
 • pijącym ryzykownie.

2. Prowadzimy działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
3. Oddział spełnia funkcje: diagnostyczne, leczniczo-zapobiegawcze i rehabilitacyjne stosując farmakoterapię, psychoterapię indywidualną, grupową oraz rodzinną, zajęcia edukacyjne i promujące zdrowie.

Celem funkcjonowania Oddziału jest:

 • wypracowanie nowego stylu życia nakierowanego na utrzymanie całkowitej abstynencji lub wypracowanie modelu redukcji szkód,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych,
 • pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • poprawa stanu zdrowia somatycznego i psychicznego,
 • nauka umiejętności psychospołecznych,
 • nauka umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotem choroby.

4. Oddział gwarantuje pacjentom dostęp do świadczeń realizowanych przez pracownika socjalnego.
5. Prowadzimy aktywną pomoc dla osób w kryzysach życiowych (pomagamy w znalezieniu pracy, mieszkania itd.)

Kierownik Oddziału

 • lek. Marta Kuźmiak
  specjalista psychiatra

Personel

 • lek. Damian Noga
  specjalista psychiatra
 • mgr Ewelina Far
  specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Oksana Kucharevič-Klahs
  w trakcie certyfikacji
 • mgr Marta Szeffer
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Patrycja Łyżwa
  psycholog
 • mgr Magdalena Wolska
  psycholog
 • mgr Magdalena Radajewska
  psycholog
 • Renata Kłosowska
  instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny nr. certyfikatu IP/1063/2015
 • Bożena Przybyszewska
  pielęgniarka dyplomowana

Dowiedz się więcej o Oddziale