Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

(76) 831 32 41

Godziny rejestracji

od 08:00 do 14:00

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p.

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Pacjenci przyjmowani są do Poradni Leczenia Uzależnień na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu w rejestracji osobiście lub telefonicznie. Skierowanie nie jest wymagane.
 3. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.
 4. Do grup działających w obrębie Poradni Leczenia Uzależnień kwalifikowani są pacjenci na podstawie konsultacji indywidualnej z terapeutą uzależnień. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego na czas wizyty (obowiązuje wypełnienie druku, który można pobrać tutaj).
 5. Świadczenia w Poradni Leczenia Uzależnień j mogą być realizowane również ODPŁATNIE, zgodnie z aktualnym cennikiem. 

Poradnia czynna:

poniedziałek od 07:00 do 19:00
wtorek od 07:00 do 19:00
środa od 07:00 do 15:00
czwartek od 07:00 do 20:00
piątek od 07:00 do 21:00

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p.) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)

oraz

 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie:  TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

Zakres usług

Oferta Poradni Leczenia Uzależnień skierowana jest do:

Osób używających substancji psychoaktywnych lub uzależnionych od czynności w tym:

 • alkoholu,
 • narkotyków,
 • hazardu,
 • oraz innych nawyków i popędów (w tym uzależnienie od komputera/sieci internetowej, pracoholizmu, zakupoholizmu, seksu/pornografii, ćwiczeń fizycznych, telefonu komórkowego, kompulsywnego objadania się).

Członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach:

 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • osoby współuzależnione (obciążenia rodzinne nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzenia lękowe i adaptacyjne, zaburzenia osobowości).

W ramach pracy Poradni Leczenia Uzależnień pacjenci mogą skorzystać z następujących świadczeń medycznych:

 • indywidualne porady lub wizyty lekarskie dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 • sesje psychoterapii indywidualnej ze specjalistami,
 • wizyty z instruktorem terapii uzależnień,
 • sesje psychoterapii grupowej,
 • sesje psychoedukacyjne,
 • sesje psychoterapii rodzinnej.

W drodze do trzeźwości optymalny jest (raz w tygodniu) kontakt indywidualny z terapeutą uzależnień oraz uczestniczenie w zajęciach grup popołudniowych przez okres od 1,5 do 2 lat.

Osoby nieutrzymujące abstynencji nie kwalifikują się do grup zapobiegania nawrotom.

Osoby zobowiązane przez Sąd – wymagany czas terapii wynosi 2 lata.

 

Lekarze

 • lek. Marta Kuźmiak
  specjalista psychiatrii
 • lek. Damian Noga
  specjalista psychiatrii

Personel

 • mgr Marta Szeffer
  psycholog ,specjalista psychoterapii uzależnień, nr. certyfikatu SP/1338/2017
 • mgr Ewelina Far
  specjalista psychoterapii uzależnień, nr. certyfikatu SP/1310/2017
 • mgr Marek Compel
  specjalista psychoterapii uzależnień nr certyfikatu SP/0017/2005, psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • mgr Oksana Kucharevič-Klahs
  w trakcie certyfikacji
 • Renata Kłosowska
  instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, nr. certyfikatu IP/1063/2015
 • Bożena Przybyszewska
  pielęgniarka dyplomowana

Dowiedz się więcej o pracowni