Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

(76) 831 32 41

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Pacjenci przyjmowani są do Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu w rejestracji osobiście lub telefonicznie. Skierowanie nie jest wymagane. Skierowanie wymagane jest do psychologa i psychoterapeuty.
 3. Wymagana jest zgoda obydwojga rodziców/opiekuna prawnego dziecka (w przedziale wiekowym dziecka 16-18 lat zgodę na leczenie wyraża również dziecko).
 4. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.

Poradnia czynna:

poniedziałek od 09:00 do 14:00
wtorek od 10:00 do 16:00
czwartek od 11:00 do 16:00
piątek od 11:30 do 15:30

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p.) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL dziecka i zdjęciem oraz dowód osobisty rodziców (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby),

oraz

 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie:  TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

Zakres usług

 1. Oferta Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży skierowana jest do osób poniżej 18 roku życia.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez psychiatrę – specjalistę dzieci i młodzieży oraz przez psychologa.
 3. Celem poradni jest:
 • wczesna diagnostyka zaburzeń psychicznych
 • określanie poziomu intelektualnego i możliwości dziecka w zakresie funkcji poznawczych
 • diagnostyka organicznych uszkodzeń c.u.n.
 • rozpoznawanie i zapobieganie kryzysom w rodzinie
 • zapobieganie próbom samobójczym
 • wdrażanie niezbędnej farmakoterapii
 • pomoc i edukacja związana z prawidłowym funkcjonowaniem relacji rodzinnych uwzględniających potrzeby wszystkich jej członków

Lekarze

 • lek. Marta Kuźmiak
  specjalista psychiatrii

Personel

 • mgr Magdalena Radajewska
  psycholog
 • mgr Magdalena Wolska
  psycholog
 • mgr Dorota Lewińska-Groszewska
  psycholog w trakcie specjalizacji

Dowiedz się więcej o pracowni