Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

(76) 831 32 41

Godziny rejestracji

od 08:00 do 14:00

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Leczenie bez ubezpieczenia przysługuje osobom z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Skierowanie jest wymagane do psychologa i psychoterapeuty (wzór skierowania pobierz tutaj), natomiast psychiatra udziela porad bez skierowania.
 3. Pacjenci przyjmowani są do Poradni Zdrowia Psychicznego na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu w rejestracji osobiście lub telefonicznie. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego na czas wizyty (obowiązuje wypełnienie druku, który można pobrać tutaj).
 4. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.
 5. Świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego mogą być realizowane również ODPŁATNIE, zgodnie z aktualnym cennikiem. 

 

Poradnia czynna:

poniedziałek od 08:00 do 15:00
wtorek od 08:00 do 20:00
środa od 08:00 do 14:00
czwartek od 08:00 do 16:00
piątek od 09:00 do 12:15

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p.) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)

oraz

 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie:  TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

Zakres usług

Oferta Poradni Zdrowia Psychicznego skierowana jest do osób z zaburzeniami:

 • PSYCHICZNYMI wymagających przewlekłego stosowania leków,
 • PAMIĘCI wymagających diagnostyki i leczenia farmakologicznego,
 • OSOBOWOŚCI wymagających postawienia wstępnej diagnozy i wykonania niezbędnych testów,
 • LEKOWYMI wymagających terapii,
 • ADAPTACYJNYMI wymagających pomocy w sytuacji kryzysu życiowego.

W Poradni Zdrowia Psychicznego udzielane są konsultacje psychiatryczne oraz psychologiczne.

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE:

 • badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad,
 • diagnozę,
 • dobór leków, które są dobrze tolerowane przez organizm oraz mają potwierdzoną skuteczność.

Informacje dodatkowe:

 • dbamy o to, aby lek nie przekroczył możliwości finansowych Pacjenta,
 • udzielamy wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania,
 • wystawiamy skierowania do psychologa, gdy potrzebne jest wykonanie testów lub psychoterapia,
 • leczenie farmakologiczne umożliwia wyeliminowanie lub przynajmniej złagodzenie objawów choroby.

Konsultacje skierowane są do osób z :

 • organicznymi zaburzeniami CUN,
 • myślami samobójczymi,
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się),
 • fobią,
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniami nastroju,
 • myślami i zachowaniami obsesyjnymi,
 • dolegliwościami psychosomatycznymi,
 • zaburzeniami zachowania,
 • ADHD,
 • chorobą afektywną dwubiegunową,
 • schizofrenią,
 • zaburzeniami psychotycznymi.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

 • skierowane są do osób, które doświadczyły lub doświadczają trudnych momentów w życiu,
 • koncentrują się na poszukiwaniu innych niż dotychczas metod przezwyciężania trudności,
 • omawiają sposoby jakimi Pacjent dotychczas próbował poradzić sobie z danym kłopotem,
 • uczą lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi,
 • pomagają zmieniać reakcje Pacjenta w określonych sytuacjach lub w stosunku do poszczególnych osób,
 • poszukują przyczyn cierpienia Pacjenta przy jego udziale,
 • pomagają dowiedzieć się więcej o sobie, o swoich uczuciach, automatycznych myślach, wpływie na własny nastrój i funkcjonowanie,
 • na podstawie testów psychologicznych oceniają cechy osobowości, zmiany organiczne w OUN, stopień zaburzeń pamięci oraz IQ.

Co Pacjent zyska w trakcie procesu psychoterapii:

 • będzie mógł lepiej zrozumieć siebie i własne problemy,
 • będzie miał poczucie kierowania własnym życiem,
 • otrzyma wsparcie od terapeuty, który zapewni mu poczucie bezpieczeństwa i poufności.

 

 

 

 

Lekarze

 • lek. Marta Kuźmiak
  specjalista psychiatrii
 • lek. Damian Noga
  specjalista psychiatrii

Personel

 • mgr Patrycja Łyżwa
  psycholog
 • mgr Magdalena Radajewska
  psycholog
 • mgr Magdalena Wolska
  psycholog

Dowiedz się więcej o pracowni