Aktualności

Najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

składamy Pracownikom, Pacjentom, współpracującym Instytucjom i Kontrahentom oraz Darczyńcom i Przyjaciołom Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, odporności, pogody ducha oraz spokojnych, dobrych myśli w nadchodzących dniach.

Przy każdej możliwej okazji, również teraz, z całego serca dziękujemy wszystkim Pracownikom Spółki za wspaniałą postawę w tym niezwykle trudnym czasie.

Dziękujemy wszystkim osobom, firmom, instytucjom, które na wszelkie możliwe sposoby, materialnie i niematerialnie, wspierają głogowski szpital.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami

Zarząd SpółkiGaleria zdjęć