Aktualności

Nowy tomograf komputerowy w Głogowskim Szpitalu Powiatowym


Jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w nowoczesnym szpitalu jest tomograf komputerowy. Mając na celu podniesienie poziomu diagnostyki obrazowej oraz uwzględniając aspekty ekonomiczne, zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego podjął decyzję o wymianie dotychczas użytkowanego tomografu na znacznie nowocześniejszy aparat 64-warstwowy.

Jak podaje producent – firma Siemens – przy projektowaniu urządzenia o nazwie SOMATOM GO UP inżynierowie współpracowali z kilkuset użytkownikami: radiologami i technikami z całego świata tworząc urządzenie nowoczesne a przede wszystkim coraz bardziej bezpieczne dla pacjentów.

Szybkość i dokładność skanera SOMATOM GO UP pozwala skracać czas badania jednocześnie znacząco zmniejszając dawkę promieniowania, przyjmowaną przez pacjenta podczas badania, a także ograniczyć ilość środka kontrastowego, co jest szczególnie ważne przy badaniu pacjentów z problemami nefrologicznymi.

Wyposażenie Głogowskiego Szpitala Powiatowego w nowy tomograf komputerowy pozwoli na podniesienie poziomu jakości świadczeń diagnostycznych dla pacjentów naszego regionu, a pięcioletnia gwarancja zapewni ciągłość działalności pracowni TK w kolejnych latach.

Nowoczesne, w tym energooszczędne, rozwiązania zastosowane w nowym tomografie umożliwią także znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania pracowni tomografii komputerowej.

Na zakup tomografu wraz z osprzętem Głogowski Szpital Powiatowy wydatkował blisko 1 mln 200 tys. zł, z czego:

  • 150 000 zł to darowizna od Gminy Grębocice,
  • 100 000 zł przekazała Gmina Miejska Głogów.

Pozostałe środki pochodzą z wpływów ze sprzedaży dotychczas użytkowanego tomografu, kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środków własnych szpitala.Galeria zdjęć