Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Historia szpitala

Pomysł wybudowania nowego szpital w Głogowie zrodził się w II poł.lat 30-tych.
W tym czasie istniał już tego typu obiekt: Stadlische Krankenhaus przy ul.Neue Wallstrasse,
ale ponieważ w 1935 roku znacznemu powiększeniu uległ garnizon Festung Glogau , zaistniała
konieczność utworzenia szpitala przeznaczonego tylko na potrzeby wojska.

1939 r.

Resevenlazarett

„Resevenlazarett”, jak nazywano szpital, otwarto dokładnie 1 września 1939 roku i okazało się że bardzo nowoczesny jak na tamte lata, nieznacznie oddalony od granicy z Polską stał się obiektem bardzo przydatnym w czasach właśnie rozpoczętego konfliktu zbrojnego. Szpital wybudowany został w południowej części miasta, przy ul.Herzog-Konrad-Strasse (dzisiejsza ul.Kościuszki). Z lotu ptaka budynek przypomina swoim kształtem samolot. Posiadał oddział chirurgiczny, wewnętrzny, laryngologiczny i dermatologiczny, liczące razem 450 łóżek. Pierwszym ordynatorem był oberfeldarzt Kubis, później na to stanowisko powołano doktora Seelanda, który pełnił tę funkcję aż do 1945 roku.


1945 r.

Ewakuacja

W tym też roku, z powodu oficjalnego zakończenia działań wojennych, podjęto decyzję o ewakuacji personelu oraz rannych do Niemiec. Ewakuacja rozpoczęła się 22 stycznia 1945 roku. W miesiącu lutym 1945 roku, już po całkowitym okrążeniu miasta przez Rosjan i po rozpoczęciu walk o miasto, budynki szpitala w wyniku walk zostały częściowo uszkodzone. Po kapitulacji twierdzy 1 kwietnia 1945 roku, szpital zajęli Rosjanie. Niecały rok później, ogołocony dosłownie ze wszystkiego obiekt (jak podają źródła) został przekazany władzom polskim.


1947-49 r.

Ambulatorium Wojska Polskiego

Od 1947 r. szpital pełnił funkcję Szpitala Powiatowego wraz z ambulatorium jako własność Wojska Polskiego. 22 sierpnia 1949 r. resort sprawiedliwości odremontował skrzydło szpitalne.


1960 r.

Karol Świerczewski

W latach 60-tych Szpital Powiatowy nosił imię Karola Świerczewskiego i zajmował tylko część olbrzymiego, znanego nam i dziś poniemieckiego kompleksu szpitalnego. Budynki “drugiego szeregu” jeszcze przez wiele lat pełniły funkcje magazynowe – przechowywany był w nich m.in. cukier.


Obecnie

Szpital im. Jana Pawła II

Dzisiaj budynek jest siedzibą Szpitala im. Jana Pawła II. Szpital składa się z budynku głównego, skrzydeł oraz łącznika, których łączna długość wynosi 228 m. Obiekt posiada podpiwniczenie oraz 3 piętra. Cały obiekt pomalowano na kolor jasnożółty. Główna część budynku jest murowana i otynkowana, przykryta dachem czterospadowym z dachówki ceramicznej. W centralnej części elewacji znajduje się okazały ryzalit przykryty dachem trzyspadowym. W części parterowej ryzalitu znajduje się duże (frontowe) wejście, wraz z podjazdem dla ambulansów. Na ścianach bocznych (wschodniej i zachodniej) znajdują się identyczne, pojedyncze okna i podcień z obramieniem, a nad oknami proste gzymsy nadokienne. Okna bloku operacyjnego zdecydowanie większe niż pozostałe. W połaci dachowej znajduje się osiem symetrycznie rozmieszczonych lukarn z oknem przykrytych jednospadowym dachem. Na szczytach wschodnim i zachodnim dobudowane (otwarte od strony szczytu) schody z drzwiami do budynku na każdym piętrze. Szczyt zachodni z dobudowaną poczekalnią izby przyjęć.

 

Główny budynek połączony jest łącznikiem z częścią tylną symetrycznie uformowanymi skrzydłem środkowym oraz po obu stronach skrzydłami wschodnim i zachodnim. Budynek szczytowo posadowiony do ul. Kościuszki. Przy szczytach węższy z cztero- lub pięciosiową kolumną jednoskrzydłowych okien. W połaci dachowej przy szczytach lukarny dachowe z oknami, zadaszone dachem jednospadowym. Część środkowa poszerzona przykryta dachem czterospadowym i wyniesiona powyżej kalenicy całego zespołu budynków. Okna w tej części łącznika dwuskrzydłowe. Zagospodarowana część poddasza w formie poziomej lukarny z rzędem okien tworzy dodatkową, górną kondygnację, nad którą znajdują się kominy wentylacyjne.

O szpitalu

Skrzydło środkowe trzykondygnacyjne, najdłuższe – 95 m. Murowane, otynkowane, kalenicowo posadowione do ul. Kościuszki, przykryte dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Wszystkie okna na elewacji płn. i płd. są dwuskrzydłowe i prostokątne. Na elewacji południowej znajdują się trzy szeregi balkonów z metalową balustradą na każdej kondygnacji. W centralnej części parteru drzwi i schody z balkonu parteru na tereny parku szpitalnego. W linii wysunięcia ryzalitu dobudowano zakończenia skrzydeł na kierunku północno – południowym. Zakończenia skrzydeł przykryte dachem czterospadowym z dachówki ceramicznej. Skrzydła wschodnie i zachodnie symetryczne. Obiekty trzykondygnacyjne, murowane i otynkowane. Dach dwuspadowy z dachówki ceramicznej. Zakończenia skrzydeł z drzwiami i oknami międzykondygnacyjnymi w części północnej elewacji oraz dużymi oknami i wejściem na elewacji południowej. Część tylna szpitala jest rozczłonkowana. Uskoki, załamania i ryzality mieszczące klatki schodowe, skracają perspektywę dzieląc optycznie długi budynek w rytmiczny sposób.

 

Zasadnicza bryła zespołu budynków szpitalnych nie uległa zmianom. Pola międzyokienne w ryzalicie na elewacji płn. budynku głównego są wynikiem zbudowania wewnątrz stropu który potrzebny był do stworzenia pomieszczenia kaplicy szpitalnej na II piętrze. Również dobudowane (w miejsce otwartych balkonów) ryzality z otwartą klatką schodową na obu szczytach budynku głównego są dziełem z lat odbudowy powojennej. Porównując elewację południową szpitala przedwojennego ze współczesnym należy zauważyć zabudowę oknami narożnych balkonów w skrzydłach wschodnim i zachodnim.

Historia szpitala podziemnego

Źródła:
  1. P. Lewicki, Tajemnice głogowskiego szpitala, Odkrywca 5/2004;
  2. http://www.glogow.pl/tzg/tajemnice/podziemny_szpital.htm
  3. http://www.glogow.pl/tzg/wehikul%202009_2011/czerwiec09.htm
  4. Bogdan Samorek – “karta ewidencyjna obiektu nr 90″
  5. Przemsyław Lewicki – “Tajemnice Głogowskiego szpitala” – Odkrywca 5/2004
  6. Rafael Rokaszewicz – “Głogowski szpital” – 2005

Chcesz wiedzieć więcej?

Przejdź do strony