Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Naczelna pielęgniarka


Magdalena Undro

Jest absolwentką  Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydziału Zdrowia Publicznego. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ukończyła również Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Głogowskim Szpitalem Powiatowym sp. z o.o. związana zawodowo od 1997 r. W latach 2004-2013 pełniła funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a  od 2013 r. Pielęgniarki Naczelnej. Wykładowca na Kierunku Pielęgniarstwo Instytutu Medycznego PWSZ Głogów.