Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rada Nadzorcza


Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Rostocki

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach we Wrocławiu, a następnie w trakcie własnej praktyki zawodowej, świadcząc usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Greń

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filozoficznym i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na Wydziale Archiwistyki i Historii, a także Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Akademii Ekonomiczno-Społecznej w Warszawie (MBA) oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie (filia we Wrocławiu) – kierunek psychoonkologia.

Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

Członkini Rady Nadzorczej

Edyta Owczarek-Pręda

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Handlowej. Uzyskała dyplom MBA w Administracji Publicznej. Od 2012 roku związana z pracą na rzecz samorządu. Jej specjalizacje to inwestycje oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Radna Rady Miejskiej w Głogowie kadencji 2018-2024.