Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rada Nadzorcza


Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Rafael Rokaszewicz

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej na Wydziale Mechanicznym oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe) na kierunkach prawo samorządowe oraz prawo inwestycyjne. W latach 2008-2010 Wicestarosta, a od 2010 r. do 2014 r. Starosta Głogowski.  Od 2014 r. Prezydent Głogowa. W latach 2010 – 2013 przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Głogowie.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Rostocki

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach we Wrocławiu, a następnie w trakcie własnej praktyki zawodowej, świadcząc usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Greń

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filozoficznym i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na Wydziale Archiwistyki i Historii, a także Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Akademii Ekonomiczno-Społecznej w Warszawie (MBA) oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie (filia we Wrocławiu) – kierunek psychoonkologia.

Profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

Członkini Rady Nadzorczej

Edyta Owczarek-Pręda