Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rada Nadzorcza


Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Rafael Rokaszewicz

Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

Robert Leśniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Rostocki

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Dymyt

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w pięciu zakresach, głównie w obszarze finansów. Pełnił m.in. funkcje: zastępcy dyrektora szpitali w: Jeleniej Górze, Oławie, Bolesławcu, Lubinie oraz dyrektora naczelnego szpitali w Lubinie i Jeleniej Górze.