Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rada Nadzorcza


Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Rafael Rokaszewicz

Jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej na Wydziale Mechanicznym oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe) na kierunkach prawo samorządowe oraz prawo inwestycyjne. W latach 2008-2010 Wicestarosta, a od 2010 r. do 2014 r. Starosta Głogowski.  Od 2014 r. Prezydent Głogowa. W latach 2010 – 2013 przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Głogowie.

Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

Robert Leśniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Rostocki

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Wołoszyn