Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Sponsorzy i darczyńcy szpitala


Starostwo Powiatowe

 • 583 164,00 w 2020 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
 • 50 000,00 zł w 2020 r. – dofinansowanie zakupu karetki medycznej lub jej wyposażenia;
 • 135 000,00 zł w 2020 r. – sprzęt medyczny dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 • 1 000 000,00 zł w 2018 r. (w postaci dokapitalizowania Spółki) z przeznaczeniem na zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych i budowę Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień;

Gmina Miejska Głogów

 • 6 200 000,00 zł w 2023 r. z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii;
 • 3 000 000,00 zł  w 2022 r. na modernizację Oddziału Neurologicznego i Leczenia Udarów Mózgu;
 • 3 800 000,00 zł w 2021 r. na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych;
 • 22 195,24 zł w 2021 r. na zakup sprzętu do Punktu Szczepień Powszechnych;
 • 2 564,55 zł w 2021 r. na zestawy do dezynfekcji rąk;
 • 100 000,00 zł – dofinansowanie zakupu karetki medycznej;
 • 78 840,00 zł w 2020 r. na zakup sprzętu medycznego;
 • 100 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu tomografu;
 • 4 845 000,00 w 2018 r. na modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologii;
 • 7 267 000, 00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na budowę Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii;

Fundacja KGHM Polska Miedź

 • 500 000,00 zł w 2022 r. na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziału Neurologicznego i Leczenia Udarów Mózgu;
 • 500 000,00 zł w 2021 r. na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego;
 • 500 000,00 zł w 2020 r. na dofinansowanie zakupu mammografu;
 • 550 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z systemem archiwizacji;
 • 450 000,00 zł w 2017 r. na zakup nowoczesnego USG, narzędzi do zabiegów ortopedycznych i operacyjnego stołu przeziernego;
 • 150 000,00 zł w 2016 r. na zakup artroskopu;

Narodowy Fundusz Zdrowia, Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

 • 400 000, 00 zł  w 2022 r. na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców;

Gmina Polkowice

 • 150 tys. zł w 2023 r. z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego z niezbędnymi akcesoriami do wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej;
 • 200 000,00 zł w 2022 r. na zakup wieży laparoskopowej i osprzętu dla Bloku Operacyjnego;
 • 150 000,00 zł na zakup ultrasonografu na potrzeby diagnostyki w Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karetki medycznej;
 • 300 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D;

Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

 • 106 000,00 zł w 2022 r. na doposażenie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w sprzęt do realizacji projektów badawczych;

Gmina Grębocice

 • 150 tys. zł w 2023 r. z przeznaczeniem na zakup napędów ortopedycznych w postaci trzech wiertarek oraz dwóch pił oscylacyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami na wyposażenie Bloku Operacyjnego;
 • 100 000,00 zł w 2022 r. na na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii;
 • 150 000,00 zł w 2021 r. na dofinansowanie zakupu aparatu do leczenia ostrej niewydolności nerek;
 • 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu karetki medycznej;
 • 150 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu tomografu;
 • 100 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D;

Gmina Jerzmanowa

 • 200 tys. zł w 2023 r. z przeznaczeniem  na zakup dermatomu z siatkowicą oraz wyposażenia wieży laparoskopowej na potrzeby Bloku Operacyjnego;
 • 50 ooo,00 zł w 2022 r. na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego (system neuromonitoringu);
 • 100 000,00 zł w 2021 r. na zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii;
 • 150 000,00 zł w 2019 r. na zakup zestawu napędów na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 • 65 000,00 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe;

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • w 2020 r. – łóżka dla nowo powstających oddziałów, których celem jest walka z COVID-19 o wartości 52 440 zł oraz kardiomonitory – 3 szt. o wartości 41 925,60 zł;
 • w 2019 r. inkubator o wartości 42 676,81 zł, kardiomonitor o wartości 16 200 zł, lampa do fototerapii o wartości 8 914,19 zł, 2 stanowiska do resuscytacji wraz z wyposażeniem dodatkowym o wartości 110 307,50 zł;
 • w 2018 r. aparat do badania słuchu o wartości 13 770 zł oraz skaner do lokalizacji naczyń krwionośnych o wartości 19 980 zł;
 • w 2017 r. łóżka rehablilitacyjne młodzieżowe i dziecięce  aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych o wartości 54 188,13 zł;
 • w 2016 r. łóżka do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i kardiomonitory do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości 412 481,00 zł;
 • w latach 2002 r.-2015 r. darowizny wyposażenia medycznego wartości 500.310,98 zł

Gmina Głogów

 • 19 467,00 w 2020 r. na zakup sprzętu medycznego;
 • 65 000 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe;

Gmina Radwanice

 • 50 000,00 w 2024 r. na zakup wyposażenia w postaci sprzętu komunikacyjno-nagłośnieniowego służącego do komunikacji z pacjentami w Hospicjum Stacjonarnym.

Gmina Kotla

 • 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 zobacz tutaj

Gmina Żukowice

 • 25 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – respiratora noworodkowego dla Oddziału Neonatologii;
 • 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 zobacz tutaj

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

 • 182 814,40 zł w 2017 r. na doposażenie stanowisk pracy;
 • 37 796,00 zł w 2016 r. na doposażenie stanowisk pracy;

PZU S.A.

 • 12 000 zł w ramach Funduszu Prewencyjnego na 2017 rok, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. (rozbudowa systemu monitoringu w przychodni, przy ul. Kościuszki 15 A);

Ministerstwo Zdrowia

 • 43 456,30 zł w 2021 r. kardiomonitory
 • 298 610,00 zł w 2021 r. dotacja na dostawę koncentratora tlenu
 • 134 540,00 zł w 2021 r. urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

 • 143 832,67 zł brutto w 2021 r. na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Fundacja Siepomaga

 • 12.012,00 zł oraz 7687,50 zł w 2021 r. na środki ochrony osobistej

Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.

 • 12 000,00 zł w 2021 r. na środki ochrony osobistej