Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Sponsorzy i darczyńcy szpitala


Starostwo Powiatowe

 • 1 000 000,00 zł w 2018 r. (w postaci dokapitalizowania Spółki) z przeznaczeniem na zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych i budowę Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

Gmina Miejska Głogów

 • 7 267 000, 00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na budowę Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 •  zobacz tutaj
 • w 2017 r. łóżka i aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych o wartości 54 188,13 zł
 • w 2016 r. łóżka do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i kardiomonitory do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości 412 481,00 zł

Fundacja KGHM Polska Miedź

 • 450 000,00 zł w 2017 r. na zakup nowoczesnego USG, narzędzi do zabiegów ortopedycznych i operacyjnego stołu przeziernego
 • 150 000,00 zł w 2016 r. na zakup artroskopu

Gmina Polkowice

 • 300 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D

Gmina Grębocice

 • 100 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

 • 182 814,40 zł w 2017 r. na doposażenie stanowisk pracy
 • 37 796,00 zł w 2016 r. na doposażenie stanowisk pracy

Gmina Wiejska Głogów

 • 65 000 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe

Gmina Jerzmanowa

 • 65 000 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe

PZU S.A.

 • 12 000 zł w ramach Funduszu Prewencyjnego na 2017 rok, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. (rozbudowa systemu monitoringu w przychodni, przy ul. Kościuszki 15 A)

Fundusze Europejskie

Głogowski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15 A w Głogowie”, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem OZE. W ramach projektu realizowana jest kompleksowa modernizacji energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej w Głogowie przy ul. Kościuszki 15 A.

Zakres projektu obejmuje:

 • Docieplanie ścian zewnętrznych budynku styropianem
 • Docieplenie stropodachu granulatem wełnianym
 • Wymianę drzwi zewnętrznych
 • Wymiana okien zewnętrznych
 • Modernizacja instalacji cwu – montaż kolektorów słonecznych,
 • Modernizacja instalacji oświetlenia – montaż opraw LED
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 504 650,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 3 622 660,04 zł.

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 30.11.2018 r.