Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Sponsorzy i darczyńcy szpitala


Starostwo Powiatowe

 • 583 164,00 w 2020 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 • 50 000,00 zł w 2020 r. – dofinansowanie zakupu karetki medycznej lub jej wyposażenia
 • 135 000,00 zł w 2020 r. – sprzęt medyczny dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • 1 000 000,00 zł w 2018 r. (w postaci dokapitalizowania Spółki) z przeznaczeniem na zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych i budowę Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

Gmina Miejska Głogów

 • 100 000,00 zł – dofinansowanie zakupu karetki medycznej
 • 78 840,00 zł w 2020 r. na zakup sprzętu medycznego
 • 100 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu tomografu
 • 4 845 000,00 w 2018 r. na modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologii
 • 7 267 000, 00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na budowę Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • w 2020 r. – łóżka dla nowo powstających oddziałów, których celem jest walka z COVID-19
 • w 2019 r. inkubator o wartości 42.676,81
 • w 2019 r. kardiomonitor o wartości 16.200 zł
 • w 2029 r. lampa do fototerapii o wartości 8.914,19 zł
 • w 2019 r. 2 stanowiska do resuscytacji wraz z wyposażeniem dodatkowym o wartości 110 307,50 zł, lampa do fototerapii o wartości 8 914,19 zł, inkubator oraz monitor do pomiaru parametrów życiowych
 • w 2017 r. łóżka i aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych o wartości 54 188,13 zł
 • w 2016 r. łóżka do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i kardiomonitory do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości 412 481,00 zł

Fundacja KGHM Polska Miedź

 • 500 000,00 zł w 2020 r. na dofinansowanie zakupu mammografu
 • 550 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z systemem archiwizacji
 • 450 000,00 zł w 2017 r. na zakup nowoczesnego USG, narzędzi do zabiegów ortopedycznych i operacyjnego stołu przeziernego
 • 150 000,00 zł w 2016 r. na zakup artroskopu

Gmina Polkowice

 • 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karetki medycznej
 • 300 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D

Gmina Grębocice

 • 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu karetki medycznej
 • 150 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu tomografu
 • 100 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D

Gmina Jerzmanowa

 • 150 000 zł w 2019 r. na zakup zestawu napędów na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • 65 000 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

 • 182 814,40 zł w 2017 r. na doposażenie stanowisk pracy
 • 37 796,00 zł w 2016 r. na doposażenie stanowisk pracy

Gmina Głogów

 • 19 467,00 w 2020 r. na zakup sprzętu medycznego
 • 65 000 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe

Gmina Kotla

 • 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 zobacz tutaj

Gmina Żukowice

 • 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 zobacz tutaj

PZU S.A.

 • 12 000 zł w ramach Funduszu Prewencyjnego na 2017 rok, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. (rozbudowa systemu monitoringu w przychodni, przy ul. Kościuszki 15 A)

Fundusze Europejskie

 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Grant przyznany dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów wynosi 583 164,00 zł.

 • Głogowski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15 A w Głogowie”, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem OZE. W ramach projektu realizowana jest kompleksowa modernizacji energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej w Głogowie przy ul. Kościuszki 15 A.

Zakres projektu obejmuje: docieplanie ścian zewnętrznych budynku styropianem, docieplenie stropodachu granulatem wełnianym, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien zewnętrznych, modernizację instalacji cwu – montaż kolektorów słonecznych, modernizację instalacji oświetlenia – montaż opraw LED, montaż instalacji fotowoltaicznej

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 504 650,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 3 622 660,04 zł.

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 30.11.2018 r.