Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Zarząd


Prezes Zarządu

Mieczysław Maksimczyk

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej w zakresie organizacji i zarządzania. Ukończył również studia podyplomowe na  Akademii Ekonomicznej w zakresie reform gospodarczych oraz bankowości i finansów, a także studium podyplomowe w zakresie zarządzania projektami realizowane we współpracy z George Washington University.

Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe nabyte w wielu firmach i instytucjach, w tym również w ochronie zdrowia, gdyż w latach 2013-2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, gdzie zarządzał finansami Spółki i odpowiadał za księgowość, sprawozdawczość, budżetowanie i controlling, a także za przygotowywanie analiz i ocen do bieżącego i strategicznego zarzadzania, sporządzanie planów strategicznych, budżetów i planów finansowych, analizy kosztów i prognozowanie płynności Spółki.

Ponadto pełnił funkcje: Wiceprezesa Zarządu w Petrotel sp. z o.o. Płock, Dyrektora Generalnego ds. Kontrolingu w KGHM Polska Miedź S.A. Lubin, Dyrektora Centrum Sprzedaży w Invest – Bank S.A. Poznań, Wiceprezesa Zarządu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. Poznań oraz zasiadał w zarządach instytucji bankowych i firm finansowych.