Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Zarząd


Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Medycznych

Edward Schmidt

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, posiada tytuł lekarza specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dotyczące zarządzania wartością firmy, a także studia menedżerskie  w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Pełnił funkcje Wicedyrektora, a następnie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie oraz w latach 2008-2016 Prezesa Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Ponadto pełnił funkcje: Wiceprzewodniczącego  Rady Nadzorczej w Uzdrowisku Cieplice PGU S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej w Uzdrowisku Połczyn PGU S.A.

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

Marek Bestrzyński

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (MBA). Ukończył również studia podyplomowe w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dotyczące: 1) praktycznego zastosowania MSR i MSSF, 2) zarządzania wartością firmy, a także studium podyplomowe w zakresie zarządzania projektami realizowane we współpracy z George Washington University.

Od 2012 roku Biegły Rewident, wpisany do rejestru pod numerem 12470.

W latach od 1994 r. do 2016 r. związany z KGHM Polska Miedź S.A, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty w Zakładach Górniczych „Rudna” do Dyrektora Naczelnego Centrali KGHM. Od 2010 r. do 2013 r. Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Zagłębie Lubin S.A.

Ponadto pełnił funkcje: Prezesa Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź, Członka Rady Nadzorczej w Miedziowym Centrum Zdrowia S.A., Fundacji Revimine, Związku Pracodawców Polska Miedź, KGHM Ecoren S.A., Krakchemia S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zagłębie Lubin S.A.