Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Ordynator Oddziału

dr n. med. Khalil El Mohtar
specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa

Bożena Krawczak
specjalista w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego

Lokalizacja

Budynek Główny, I piętro, segment B2


Kontakt

Dyżurka lekarska
(76) 837 31 19
Dyżurka pielęgniarska
(76) 837 31 58
Sekretariat - wypisy
(76) 837 31 42

Podstawowe informacje

I. Planowe przyjęcie Pacjenta do Szpitala.

Aby uzyskać informację o terminie przyjęcia na Oddział, należy zgłosić się do Rejestracji Głównej (Budynek Główny, hol główny) wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza rodzinnego lub innego lekarza.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.

W dniu przyjęcia Pacjent powinien zgłosić się do Izby Przyjęć (Budynek Główny, parter, segment D) w godz od 7:00 do 14:00
z dokumentacją medyczną (jeśli pacjent wykonywał wcześniejsze badania).  Pacjent powinien również przynieść: dowód osobisty, przybory toaletowe, piżamę, szlafrok i obuwie zmienne, do użytku osobistego.

II. Nagłe przyjęcie Pacjenta do Szpitala.

W trybie nagłym Pacjenci przyjmowani są do leczenia szpitalnego całodobowo, we wszystkie dni tygodnia bez skierowania.

Zakres usług

Operacje w zakresie układu wydzielania wewnętrznego :

 • wycięcie tarczycy (częściowe lub całkowite) z powodu wola.

Zabiegi w zakresie układu oddechowego i klatki piersiowej :

 • tracheostomia,
 • drenaż jamy opłucnowej po urazie i z powodu odmy samoistnej,
 • zabiegi w zakresie przepony po urazie,
 • torakotomia zwiadowowcza, pourazowa.

Zabiegi na układzie naczyniowym:

 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • amputacje kończyn dolnych z powodu niedokrwienia/martwicy,
 • operacyjne i zachowawcze leczenie owrzodzeń troficznych kończyn dolnych z powodu niewydolności układu naczyniowego i w przebiegu cukrzycy.

Operacje śledziony:

 • pourazowe wycięcie śledziony lub z powodu zaawansowanych miejscowo  procesów nowotworowych.

Operacje na układzie trawiennym:

 • gastrostomia (w tym endoskopowa PEG),
 • operacje resekcyjne (częściowe, całkowite) żołądka z powodu powikłań choroby wrzodowej, nowotworów żołądka z użyciem techniki staplerowej,
 • operacje z powodu niedrożności jelit,
 • resekcje jelita cienkiego i jelita grubego z różnych przyczyn,
 • resekcje odbytnicy z powodu procesu nowotworowego z użyciem techniki staplerowej,
 • operacje wyrostka robaczkowego i powikłań jego zapalenia,
 • operacje resekcyjne trzustki z powodu guza (op. m. Whipple’a),
 • operacje torbieli, ropni trzustki,
 • zabiegi w przebiegu powikłań ostrego zapalenia trzustki.

Chirurgiczne leczenie otyłości:

Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i ogólnoświatowymi trendami, zabiegi w naszym szpitalu wykonywane są dwiema metodami operacyjnymi:

 • operacją mankietowej/rękawowej resekcji żołądka,
 • bypassem żołądkowym.
W niektórych przypadkach przed właściwym zabiegiem bariatrycznym, wykonujemy zabieg założenia balonu wewnątrzżołądkowego.
Istnieje również możliwość  wykonania operacji rewizyjnej, której wymagają Pacjenci operowani wiele lat wcześniej, a którzy z upływem lat ponownie zaczęli przybierać na wadze.

Zabiegi proktologiczne:

 • leczenie ropni okołoodbytniczych,
 • operacje przetoki okołoodbytniczej,
 • operacje żylaków odbytu,
 • operacje torbieli włosowatej,
 • operacje szczeliny odbytu,
 • operacje miejscowe zmian polipowatych odbytu i odbytnicy.

Operacje w zakresie dróg żółciowych:

 • usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną,
 • cholecystektomia laparoskopowa,
 • operacje z rewizją i drenażem dróg żółciowych,
 • zespolenie dróg żółciowych z przewodem pokarmowym,
 • przezskórne, przezwątrobowe odbarczenie  dróg żółciowych pod kontrolą USG przy żółtaczce mechanicznej w przebiegu nowotworów trzustki i dróg żółciowych.

Zabiegi naprawcze przepuklin:

 • zabiegi różnych przepuklin bez lub z użyciem siatek.

Operacje następstw urazów narządów wewnętrznych:

 • w tym trepanacja, kraniotomia czaszki wykonywane w trybie nagłym, pilnym.

Operacje w zakresie układu moczowo-płciowego:

 • operacje torbieli  najądrza, wodniaka jądra, stulejki,
 • operacje laparoskopowe  żylaków powrózka nasiennego.

Operacje w zakresie piersi:

 • wycięcie piersi  powodu nowotworu złośliwego,
 • wycięcie łagodnych zmian piersi.

Inne zabiegi:

 • leczenie oparzeń, w tym nekrektomie i przeszczepy skóry,
 • leczenie zmian guzowatych skóry i tkanki podskórnej,
 • wszystkie zabiegi z zakresu “małej chirurgii”.

W zakresie oddziału wykonywane są także badania diagnostyczne i procedury operacyjne w ramach tzw. ”chirurgii jednego dnia”.
Dysponujemy Pracownią Endoskopową, w której wykonujemy badania i zabiegi endoskopowe(gastroskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia, rektoskopia).

 

Ordynator oddziału

 • dr n. med. Khalil El Mohtar
  specjalista chirurgii ogólnej
  (76) 837 33 36

Starsi Asystenci

 • lek. Anna Badeńska
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Andrzej Kowaluk
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Wiktor Krawendek
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Marek Waligóra
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Oleg Velychko
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Marek Kachnowicz
  specjalista chirurgii dziecięcej
 • lek. Marek Woźniak
  specjalista chirurgii dziecięcej

Rezydenci

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Bożena Krawczak
  specjalista w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego
  (76) 837 31 87

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o Oddziale