Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Ordynator Oddziału

lek. Marek Barczyk
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa

Bożena Krawczak
specjalista w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego

Lokalizacja

Budynek Główny, I piętro


Kontakt

Dyżurka lekarska
(76) 837 31 19
Dyżurka lek. odcinek ch. dziecięcej
(76) 837 31 15
Dyżurka pielęgniarska
(76) 837 31 58
Dyżurka piel. odc.ch. dziecięcej
(76) 837 31 76
Sekretariat - wypisy
(76) 837 31 42
Sekretariat - wypisy odcin. ch.dziecięcej
(76) 837 31 17

Podstawowe informacje

I. Planowe przyjęcie Pacjenta do Szpitala.

Aby uzyskać informację o terminie przyjęcia na Oddział, należy zgłosić się do Rejestracji Głównej (Budynek Główny, hol główny) wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza rodzinnego lub innego lekarza.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.

W dniu przyjęcia Pacjent powinien zgłosić się do Izby Przyjęć (Budynek Główny, parter, segment D) w godz od 7:00 do 14:00
z dokumentacją medyczną (jeśli pacjent wykonywał wcześniejsze badania).  Pacjent powinien również przynieść: dowód osobisty, przybory toaletowe, piżamę, szlafrok i obuwie zmienne, do użytku osobistego.

II. Nagłe przyjęcie Pacjenta do Szpitala.

W trybie nagłym Pacjenci przyjmowani są do leczenia szpitalnego całodobowo, we wszystkie dni tygodnia bez skierowania.

Zakres usług

Szanowni Pacjenci,

informujemy, że zabiegi chirurgiczne na tarczycy wykonywane są w tutejszym Oddziale Chirurgii Ogólnej pod kontrolą neuromonitoringu.

Jest to bezpieczna i skuteczna metoda pozwalająca zminimalizować ryzyko uszkodzenia strun głosowych podczas zabiegu.

 

Zakres usług:

Operacje w zakresie układu wydzielania wewnętrznego :

 • wycięcie tarczycy (częściowe lub całkowite) z powodu wola.

Zabiegi w zakresie układu oddechowego i klatki piersiowej :

 • tracheostomia,
 • drenaż jamy opłucnowej po urazie i z powodu odmy samoistnej,
 • zabiegi w zakresie przepony po urazie,
 • torakotomia zwiadowowcza, pourazowa.

Zabiegi na układzie naczyniowym:

 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • amputacje kończyn dolnych z powodu niedokrwienia/martwicy,
 • operacyjne i zachowawcze leczenie owrzodzeń troficznych kończyn dolnych z powodu niewydolności układu naczyniowego i w przebiegu cukrzycy.

Operacje śledziony:

 • pourazowe wycięcie śledziony lub z powodu zaawansowanych miejscowo  procesów nowotworowych.

Operacje na układzie trawiennym:

 • gastrostomia (w tym endoskopowa PEG) dla pacjentów z zaburzeniem połykania,
 • operacje resekcyjne (częściowe, całkowite) żołądka z powodu powikłań choroby wrzodowej, nowotworów żołądka z użyciem techniki staplerowej,
 • operacje z powodu niedrożności jelit,
 • resekcje jelita cienkiego i jelita grubego z różnych przyczyn,
 • resekcje odbytnicy z powodu procesu nowotworowego z użyciem techniki staplerowej,
 • operacje wyrostka robaczkowego i powikłań jego zapalenia,
 • operacje resekcyjne trzustki z powodu guza (op. m. Whipple’a),
 • operacje torbieli, ropni trzustki,
 • zabiegi w przebiegu powikłań ostrego zapalenia trzustki.

Zabiegi proktologiczne:

 • leczenie ropni okołoodbytniczych,
 • operacje przetoki okołoodbytniczej,
 • operacje żylaków odbytu,
 • operacje torbieli włosowatej,
 • operacje szczeliny odbytu,
 • operacje miejscowe zmian polipowatych odbytu i odbytnicy.

Operacje w zakresie dróg żółciowych:

 • usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną,
 • cholecystektomia laparoskopowa,
 • operacje z rewizją i drenażem dróg żółciowych,
 • zespolenie dróg żółciowych z przewodem pokarmowym,
 • przezskórne, przezwątrobowe odbarczenie  dróg żółciowych pod kontrolą USG przy żółtaczce mechanicznej w przebiegu nowotworów trzustki i dróg żółciowych.

Zabiegi naprawcze przepuklin:

 • zabiegi różnych przepuklin bez lub z użyciem siatek.

Operacje następstw urazów narządów wewnętrznych:

 • w tym trepanacja, kraniotomia czaszki wykonywane w trybie nagłym, pilnym.

Operacje w zakresie układu moczowo-płciowego:

 • operacje torbieli  najądrza, wodniaka jądra, stulejki,
 • operacje laparoskopowe  żylaków powrózka nasiennego.

Inne zabiegi:

 • leczenie oparzeń, w tym nekrektomie i przeszczepy skóry,
 • leczenie zmian guzowatych skóry i tkanki podskórnej,
 • wszystkie zabiegi z zakresu “małej chirurgii”.

W zakresie oddziału wykonywane są także badania diagnostyczne i procedury operacyjne w ramach tzw. ”chirurgii jednego dnia”.
Dysponujemy Pracownią Endoskopową, w której wykonujemy badania i zabiegi endoskopowe (gastroskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia, rektoskopia).

Zakres usług świadczonych na odcinku chirurgii dziecięcej: https://www.szpital.glogow.pl/oddzialy-szpitalne/oddzial-chirurgii-ogolnej-odcinek-chirurgii-dzieciecej/

Ordynator oddziału

 • lek. Marek Barczyk
  specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
  (76) 837 33 36

Starsi asystenci

 • lek. Anna Badeńska
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Maciej Garbień
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Marek Kachnowicz
  specjalista chirurgii dziecięcej
  (76) 837 31 15
 • lek. Andrzej Kowaluk
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Wiktor Krawendek
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Łukasz Sikora
  specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. Marek Waligóra
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Michał Wasilewicz
  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Marek Woźniak
  specjalista chirurgii dziecięcej
  (76) 837 31 15

Młodsi asystenci, rezydenci

 • lek. Helena Barczyk
  rezydent, w trakcie specjalizacji
 • lek. Iga Kubicka-Kiełb
  rezydent, w trakcie specjalizacji

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Bożena Krawczak
  specjalista w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego
  (76) 837 31 87

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o Oddziale