Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Kierownik Centrum Opieki Długoterminowej

mgr Henryk Sylwanowicz
specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Lokalizacja

Budynek przychodni przy ul. T.Kościuszki 15 A, piętro I, II i III


Kontakt

Dyżurka pielęgniarska (76) 837 33 20

Podstawowe informacje

Misją Centrum Opieki Długoterminowej jest niesienie pomocy człowiekowi choremu w odzyskaniu największego zakresu sprawności, zapewnienie kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Pacjentami Centrum Opieki Długoterminowej są osoby chore i niepełnosprawne, wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki.

Centrum Opieki Długoterminowej funkcjonuje w oparciu o świadczenie usług :

 1. z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia (73 miejsca),
 2.  jako pobyt komercyjny (34 miejsca).

Sposób i tryb kierowania osób do Centrum Opieki Długoterminowej oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

Świadczenia gwarantowane są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymał 40 punktów lub mniej. Do Centrum Opieki Długoterminowej nie są przyjmowani pacjenci, którzy w skali Bartel otrzymali 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieki jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie, ostra niewydolność oddechowa oraz w ostrej fazie zaostrzenia choroby.

Świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej przysługują świadczeniobiorcy na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej), lekarz prowadzący z oddziału po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych) zgodnie z art. 33a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zakres usług

W ramach pobytu na oddziale opieki długoterminowej, oferujemy naszym Pacjentom:

 • całodobową opiekę lekarską,
 • stałe działania pielęgnacyjne niezbędne konsultacje,
 • dostęp do usług rehabilitanta i psychologa,
 • podstawowe badania,
 • dietę dostosowaną do stanu zdrowia pacjenta,
 • edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin.

Celem świadczonych przez nas usług jest:

 • poprawienie i umacnianie stanu zdrowia i sprawności pacjenta,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia,
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.

Kierownik Zakładu

 • mgr Henryk Sylwanowicz
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  (76) 837 33 20

Galeria zdjęć

Dokumenty

 1. Oświadczenie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (pobierz tutaj).
 2. Załącznik 1 – Skierowanie do Zakladu Opiekuńczo-Leczniczego (pobierz tutaj).
 3. Załącznik 2 – Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (pobierz tutaj).
 4. Załącznik 3 – Karta oceny świadczeniobiorcy wg. skali Barthel (pobierz tutaj).
 5. Załącznik 6 – Wniosek o wydanie skierowania (pobierz tutaj)

 

 

Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o Oddziale