Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W GŁOGOWSKIM SZPITALU POWIATOWYM SP. Z O.O.


W dniu 18 sierpnia 2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), który funkcjonuje w Głogowskim Szpitalu Powiatowym od 1 lipca 2021 r. Utworzenie DDOM ma na celu zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych, w warunkach zbliżonych do domowych, dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W szczególności świadczenia skierowane są do osób powyżej 65-tego roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ lub AOS, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego w trybie stacjonarnym. W Dziennym Domu Opieki Medycznej może przebywać równocześnie 15 pacjentów, którzy otrzymują opiekę medyczną oraz pomoc w usprawnieniu i poprawie samodzielności, a także edukację w zakresie dbania o zdrowie i sprawność psychofizyczną. W ramach DDOM realizowane są również działania edukacyjne dla członków rodzin i opiekunów w zakresie pielęgnacji, diety oraz rehabilitacji.

Opieka nad pacjentami realizowana jest przez multidyscyplinarny zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:

  • lekarze specjaliści, w tym specjalista rehabilitacji medycznej,
  • pielęgniarze/pielęgniarki sprawujący bezpośrednią opiekę nad pacjentem,
  • fizjoterapeuta,
  • opiekun medyczny,
  • terapeuta zajęciowy,
  • psycholog/psychoterapeuta,
  • dietetyk.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej – przede wszystkim – przyjmowani mogą być pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgnacyjnej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji w codziennym funkcjonowaniu.

Szczegółowe zasady dotyczące kierowania i przyjmowania do DDOM znajdują się na stronie internetowej Głogowskiego Szpitala Powiatowego Zobacz tutaj

Dzienny Dom Opieki Medycznej zlokalizowany jest w kompleksowo zmodernizowanych i przystosowanych pomieszczeniach na parterze w budynku „przychodni specjalistycznej”.

Łączne nakłady poniesione na modernizację i wyposażenie ww. pomieszczeń to 890 tys. zł, z czego 363 tys. zł sfinansowano ze środków UE. W pierwszych dwóch latach koszty funkcjonowania DDOM będą pokrywane z dotacji z UE, a w kolejnych latach w ramach finansowania z NFZ.

Zobacz również tutaj DGL News Dzienny Dom Opieki Medycznej oficjalnie otwarty

oraz tutaj miedziowe.pl Rehabilitacja, terapia, wsparcie Dzienny Dom Opieki MedycznejGaleria zdjęć