Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego


W dniu 17 grudnia 2019 r. w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. podpisany został list intencyjny, w którym Gmina Miejska Głogów oraz Powiat Głogowski wyraziły wolę przejęcia wspólnej odpowiedzialności za funkcjonowanie Głogowskiego Szpitala Powiatowego oraz zadeklarowały współpracę w celu zapewnienia możliwości dalszego rozwoju szpitala, tak, aby mieszkańcy Głogowa i okolic mieli zapewniony dostęp do nowoczesnej i świadczącej usługi na najwyższym poziomie opieki zdrowotnej.

Sygnatariusze listu intencyjnego – Gmina Miejska Głogów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Głogowa – Pana Rafaela Rokaszewicza oraz Powiat Głogowski, reprezentowany przez Starostę Głogowskiego – Pana Jarosława Dudkowiaka i Wicestarostę Głogowskiego – Pana Jeremiego Hołownię wyrazili wolę podjęcia działań zmierzających do wypracowania porozumienia, na podstawie którego będzie możliwe objęcie przez Gminę Miejską Głogów 50% udziałów w Głogowskim Szpitalu Powiatowym.

Jednocześnie w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Głogów, zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 20 mln zł na realizację Programu Rozwoju Głogowskiego Szpitala Powiatowego.

W ramach ww. środków finansowych – przy udziale własnym szpitala oraz kredytu inwestycyjnego, w najbliższych latach – gruntownie zmodernizowane zostaną oddziały: wewnętrzny, chirurgii ortopedyczno-urazowej, neurologiczny, chirurgii ogólnej oraz pediatryczny.

Realizacja ustaleń niniejszego listu intencyjnego ma nastąpić do roku 2024.

 Galeria zdjęć