Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

Termin wizyty ustala indywidualnie
dr n. med. Barbara Peda
pod numerem telefonu 605 830 101

Lokalizacja

Główny Budynek Szpitala,
parter, segment A1

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

  • Poradnia Psychologiczna udziela świadczeń ODPŁATNIE.
  • Skierowanie nie jest wymagane.

Termin wizyty ustala indywidualnie dr n. med. Barbara Peda pod numerem telefonu 605 830 101

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

  • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (dotyczy pacjentów pierwszorazowych – w celu założenia historii choroby)

oraz

  • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
  • zdjęcia i opisy badań szczególnie:  TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

 

Zakres usług

W Poradni Psychologicznej świadczone są usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi w przebiegu chorób układu nerwowego:

– diagnoza i różnicowanie chorób otępiennych,

– diagnoza i terapia neuropsychologiczna zaburzeń funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, mowy, funkcji wzrokowo-przestrzennych i in.) po udarach, urazach mózgu, operacjach neurochirurgicznych, w chorobie Alzheimera i innych demencjach,

– diagnoza i terapia łagodnych zaburzeń / osłabienia funkcji poznawczych u osób które dotychczas nie chorowały neurologicznie, a odczuwają pogorszenie sprawności funkcji intelektualnych,

– konsultacje neuropsychologiczne dla rodzin i opiekunów osób z chorobami neurologicznymi,

– opiniowanie specjalisty psychologa klinicznego dla potrzeb spraw rentowych i odszkodowawczych.

W Poradni prowadzona jest również kwalifikacja psychologiczna Pacjentów do zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości oraz innych zabiegów medycznych.

specjalista

  • dr n. med. Barbara Peda
    specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
    605 830 101

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o pracowni