Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

Termin wizyty ustala indywidualnie mgr Barbara Peda pod numerem telefonu 605 830 101

Lokalizacja

Główny Budynek Szpitala,
parter, segment A1

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

 • Poradnia Psychologiczna udziela świadczeń ODPŁATNIE.
 • Skierowanie nie jest wymagane.

Termin wizyty ustala indywidualnie mgr Barbara Peda pod numerem telefonu 605 830 101

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (dotyczy pacjentów pierwszorazowych – w celu założenia historii choroby)

oraz

 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie:  TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

 

Zakres usług

W Poradni Psychologicznej świadczone są usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi w przebiegu chorób układu nerwowego:

 • diagnoza i terapia zaburzeń pamięci, uwagi, mowy (afazja), funkcji wzrokowo-przestrzennych, pomijania stronnego, emocji i zachowania,
 • wspomagane komputerowo treningi funkcji poznawczych,
 • diagnoza zespołów otępiennych,
 • diagnoza łagodnych zaburzeń/osłabienia funkcji poznawczych u osób które dotychczas nie chorowały neurologicznie a odczuwają osłabienie pamięci, uwagi lub inne trudności poznawcze,
 • diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym,
 • przygotowywanie opinii psychologicznych dla potrzeb spraw sądowych, odszkodowawczych czy orzecznictwa rentowego (ZUS),
 • konsultacje psychologiczne o charakterze edukacyjnym dla rodzin i opiekunów osób z chorobami neurologicznymi.

W Poradni prowadzona jest także kwalifikacja psychologiczna dla Pacjentów przygotowywanych do zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości.

specjalista

 • mgr Barbara Peda
  specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
  605 830 101

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o pracowni