Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Lokalizacja

Budynek Główny szpitala II p. obok Kaplicy (nowa odsłona, nowa likalizacja od października 2022 r.)


Kontakt

600 039 902

Podstawowe informacje

Udział w zajęciach przygotowyjących JEST BEZPŁATNY.

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy również mężów/partnerów lub inne osoby towarzyszące.

Mąż/partner/osoba towarzysząca jest często oparciem dla rodzącej, pełni funkcję instruktora, razem z nią oddycha oraz często jest łącznikiem między rodzącą a lekarzem i położną.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy  kierować na adres e-mail: szkolarodzenia@szpital.glogow.pl lub dokonywać telefonicznie, tel.  600 039 902

Wiodącym celem Szkoły Rodzenia Bocian jest przygotowanie kobiety, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, do porodu naturalnego.

Uczestnictwo w zajęciach w Szkole Rodzenia przynosi wymierne korzyści rodzicom i dziecku:

 • łagodzi stres związany z porodem, a tym samym skraca czas jego trwania,
 • daje większą wiedzę, a więc i pewność siebie,
 • zmniejsza lęk przed nieznanym,
 • zapewnia świadomy udział w porodzie,
 • po porodzie karmienie naturalne i powrót do pełnej sprawności przebiega znacznie łatwiej,
 • nawiązują się nowe znajomości (przyjaźnie) z osobami będącymi w takiej samej sytuacji,
 • umacnia się wieź partnerska poprzez wspólne przeżywanie ciąży i porodu.

Więcej informacji (zobacz tutaj).

Certyfikat Rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego dla Szkoły Rodzenia „Bocian”

Zakres usług

Program zajęć obejmuje:

 • ćwiczenia przygotowujące do porodu, prowadzone przez  mgr rehabilitacji,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne,
 • ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, masaż, naukę parcia,
 • możliwość zwiedzania sali porodowej,
 • dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących ciąży, porodu, połogu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka.

 

 

Kadra

 • mgr Małgorzata Golonko
  oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego, mgr położnictwa
 • Elżbieta Kurkiewicz
  położna dyplomowana
 • Julita Okulowska
  położna dyplomowana

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o Oddziale