Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Lokalizacja

Budynek Główny szpitala II p. obok kaplicy


Kontakt

600 039 902

Podstawowe informacje

 

 • UWAGA: Ze względu na trwające prace remontowe w Szpitalu, zajęcia w Szkole Rodzenia BOCIAN są zawieszone do odwołania. Serdecznie przepraszamy.  
 • Udział w zajęciach  JEST BEZPŁATNY.
 • Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy również mężów/partnerów lub inne osoby towarzyszące.
 • Mąż/partner/osoba towarzysząca jest często oparciem dla rodzącej, pełni funkcję instruktora, razem z nią oddycha oraz często jest łącznikiem między rodzącą a lekarzem i położną.
 • Zgłoszenia uczestnictwa prosimy  kierować na adres e-mail: szkolarodzenia@szpital.glogow.pl lub dokonywać telefonicznie – tel.  600 039 902
 • Wiodącym celem Szkoły Rodzenia Bocian jest przygotowanie kobiety, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, do porodu naturalnego.
 • Uczestnictwo w zajęciach w Szkole Rodzenia przynosi wymierne korzyści rodzicom i dziecku:
  • łagodzi stres związany z porodem, a tym samym skraca czas jego trwania,
  • daje większą wiedzę, a więc i pewność siebie,
  • zmniejsza lęk przed nieznanym,
  • zapewnia świadomy udział w porodzie,
  • po porodzie karmienie naturalne i powrót do pełnej sprawności przebiega znacznie łatwiej,
  • nawiązują się nowe znajomości (przyjaźnie) z osobami będącymi w takiej samej sytuacji,
  • umacnia się wieź partnerska poprzez wspólne przeżywanie ciąży i porodu.

Więcej informacji (zobacz tutaj).

Certyfikat Rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego dla Szkoły Rodzenia „Bocian”

Zakres usług

Program zajęć obejmuje:

 • ćwiczenia przygotowujące do porodu, prowadzone przez  mgr rehabilitacji,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne,
 • ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, masaż, naukę parcia,
 • możliwość zwiedzania sali porodowej,
 • dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących ciąży, porodu, połogu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka.

 

 

Kadra

 • mgr Małgorzata Golonko
  oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego, mgr położnictwa
 • Elżbieta Kurkiewicz
  położna dyplomowana
 • Julita Okulowska
  położna dyplomowana

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o Oddziale