Aktualności

Praca dla terapeuty zajęciowego


GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY ZATRUDNI TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO

Wymagania:

Do terapeuty zajęciowego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Terapeutą zajęciowym może być więc osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,

2) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,

3) ukończyła przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, a więc przed 27 grudnia 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,

4) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,

5) rozpoczęła po 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie zajęć:

 • ruchowych,
 • z kinezjologii,
 • z terapii zajęciowej,
 • edukacyjnych,
 • gier i zabaw psychologicznych,
 • cyklicznych,
 • rysunków projekcyjnych,
 • wizualizacji,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych i muzykoterapii.

2. Uczestnictwo w społeczności terapeutycznej.

3. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych wspierających.

4. Udzielanie porad pedagogicznych.

5. Prowadzenie dokumentacji: karty terapeutycznej pacjenta, karty czynności terapeutycznych i miesięczne podsumowanie zajęć.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane, prosimy o dostarczenie oferty, spełniającej wymogi określone w ogłoszeniu, do kancelarii Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 15.