Aktualności

Prezentacja zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej przez personel medyczny sprawujący opiekę nad pacjentami z COVID-19 wg zaleceń ECDC


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej przez personel medyczny sprawujący opiekę nad pacjentami z COVID-19 wg zaleceń ECDC.

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)