Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTKA CHORÓB TARCZYCY – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów i KGHM Polska Miedź S.A.

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 03.10.2022  r. realizowany jest program „Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Program skierowany jest do pełnoletnich  mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, którzy nie korzystali z poprzednich edycji programu w latach od 2018 do 2021, za wyjątkiem osób, które otrzymały zalecenia do kontroli ze względu na zmiany chorobowe.
 • W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka, otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w  Poradni Endokrynologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala.
 • Łącznie, w ramach programu, przyjęte zostaną 434 osoby.

II

 • Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”.
 • Rejestracja na wizyty w dniach  24, 26, 28 października 2022 r. oraz 3, 4 i 9 listopada 2022 r. odbywać się będzie od 10 października 2022 r., w godzinach  od 8.00  do 14.00.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma:
  • termin z wyznaczoną datą i godziną pobrania krwi do badań,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
 • Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów.