Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 6 października 2023 r. realizowany jest program „Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, którzy nie korzystali z poprzednich edycji programu w latach od 2018 do 2022, za wyjątkiem osób, które otrzymały zalecenia do kontroli ze względu na zmiany chorobowe.
 • W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka, otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Endokrynologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala.
 • Łącznie, w ramach programu, przyjęte zostaną 392 osoby.

II

 • Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”.
 • Rejestracja 100 osób na wizyty w dniach 8 grudnia, 11 grudnia i 14 grudnia 2023 r. odbywać się będzie od dnia 4 grudnia 2023 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.
 • Przy rejestracji Pacjent:
  • zostanie bezpośrednio skierowany po punktu pobrania krwi,
  • otrzyma termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
 • Przy rejestracji Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
 • Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem, możliwa jest wyłącznie rejestracja osobista w Centralnej Rejestracji, w budynku głównym szpitala.
 • Pobieranie materiału do badań odbywać się będzie wyłącznie w dniu rejestracji.