Aktualności

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁOGOWA


Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 27 października 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Łącznie z badań skorzysta 500 osób.
 • Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.
 • Świadczenia w ramach programu, realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.
 • Każdy Pacjent w ramach  wizyty będzie miał wykonane: badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników, badanie USG tarczycy  i jego ocenę, konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa, wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Rejestracja Pacjentów  do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w określone dni i godziny pod numerami telefonów 76 837 31 89  oraz 76 837 31 37.
 • Rejestracja  telefoniczna – na wizyty w dniach: 2, 8, 14 i 16 grudnia 2021 r. odbywać się będzie w dniu 26.11.2021 r. w godzinach od 8 do 15. (Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 176 osób).
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma: informację o dacie pobrania krwi na badanie, termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
 • Przy pobraniu krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym, wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.
 • Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) w wyznaczonym dniu.
 • Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo, odstawić suplementy diety i witaminy – co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.
 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej.
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
 • Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu – w latach 2019-2021 – z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.
 • UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.
 • Kolejne terminy rejestracji zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu grudnia.

 Galeria zdjęć