Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁOGOWA


 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 27 października 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • W ramach rejestracji uzupełniającej, w kwietniu 2022 roku przyjętych zostanie 65 osób.
 • Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.
 • Świadczenia  w ramach programu, realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.
 • Każdy Pacjent w ramach wizyty uzyska:
  • badanie laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy  i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Rejestracja Pacjentów  do programu, odbywać się będzie osobiście w Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala, od dnia 21 kwietnia 2022 r., od godziny 8.00 do wyczerpania miejsc. Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 65 osób.
 • Pobranie krwi do badań odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. (od godz. 8.00 do 10.00).
 • Konsultacje lekarskie odbywać się będą w dniach  27 i  29 kwietnia 2022 r.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma:
  • skierowanie na badania,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
 • Przy rejestracji do programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo, odstawić suplementy diety i witaminy – co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.
 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
 • Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach programu –  w latach 2019-2021 – z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.