Aktualności

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁOGOWA


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od 27 października 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”, finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A. Łącznie z badań skorzysta 500 osób.
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa. Świadczenia w ramach programu, realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.
Każdy Pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane:
  • badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
Rejestracja Pacjentów do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywa się wyłącznie telefonicznie w określone dni i godziny pod numerami telefonów 76 837 31 89 oraz 609 312 462.
Rejestracja telefoniczna – na wizyty w dniach 10, 12, 16 i 17 listopada 2021 r. – odbywać się będzie od dnia 02.11.2021 r. w godzinach od 8 do 14 lub do wyczerpania miejsc.
Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 176 osób.
Przy rejestracji Pacjent otrzyma:
  • informację o dacie pobrania krwi na badanie (planowane na dzień 4 i 12 listopada 2021 r.)
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
Przy pobraniu krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym, wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.
Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej, przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala) w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo, odstawić suplementy diety i witaminy – co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.
Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu w latach 2019-2021 – z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki,torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.
UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.
Kolejne terminy rejestracji zostaną ogłoszone w drugiej połowie listopada.


Galeria zdjęć