Aktualności, Programy profilaktyczne

Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r. realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.  Program  skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Program finansowany  jest przez Gminę Miejską Głogów oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

 

Świadczenia  w ramach programu realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa. Każdy pacjent w ramach  wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy  i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywać  się będzie osobiście przez Pacjenta w trybie  „bez skierowania”  w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala, w terminach:

  • od 22 sierpnia 2018 r. – 76 miejsc na wizyty we wrześniu 2018 r.,
  • od 12 września 2018 r.- 114 miejsc na wizyty we wrześniu i październiku 2018 r.,
  • rejestracja na wizyty w kolejnych miesiącach zostanie ogłoszona w październiku 2018 r. za pomocą mediów i na stronie www.szpital.glogow.pl.

Pierwsze konsultacje specjalistyczne odbędą się w dniu 5 września 2018 r.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na badanie laboratoryjne (UWAGA:  pobranie krwi do badania wykonywane będzie wyłącznie w dniu rejestracji na wizytę)
  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) od godziny 8:00  w dniu rejestracji. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo i odstawić suplementy diety i witaminy na co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej.
Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu w roku 2017, z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.