Aktualności, Bez kategorii, Programy profilaktyczne

Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w okresie od maja do grudnia 2019 roku realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.  Program  skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Program finansowany  jest  przez Gminę Miejską Głogów oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

Świadczenia  w ramach programu, realizowane są w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa. Każdy pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane:

  •  badanie laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy  i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywać się będzie osobiście przez Pacjenta w trybie  „bez skierowania”  w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala:

  1. od dnia 4 września 2019  roku – 103 miejsca na wizyty  w dniach 10, 24 i 27 września 2019 r.
  2. od dnia 25 września 2019  –  103  miejsca na  wizyty w dniach 8, 9 i 15 października 2019 r.
  3. kolejne terminy rejestracji podane zostaną w  okresie późniejszym.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na badanie laboratoryjne,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.

UWAGA:  pobranie krwi do badania wykonywane będzie wyłącznie w dniu rejestracji na wizytę

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) od godziny 8:00  w dniu rejestracji. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo i odstawić suplementy diety i witaminy na co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu w roku 2018, z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.