Aktualności

Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w okresie od maja do grudnia 2019 roku realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.  Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.

Każdy Pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja pacjentów do programu odbywać się będzie osobiście przez Pacjenta w trybie „bez skierowania” w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala w terminie od dnia 6 listopada 2019 roku  (78 miejsc na wizyty w dniach 13 i 19 listopada 2019 r.)

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym – wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa – lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na badanie laboratoryjne,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.

UWAGA: Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej, przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala) od godziny 8:00 w dniu rejestracji na wizytę. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo i odstawić suplementy diety i witaminy na co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu w roku 2018, z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.Galeria zdjęć