Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA


I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od 25 listopada 2022 r. realizowany będzie program „Profilaktyka chorób tarczycy wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.
 • Program finansowany przez Gminę Jerzmanowa skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Jerzmanowa.
 • Z programu wyłączeni są Pacjenci, którzy korzystali ze świadczeń w poprzednich edycjach programu, za wyjątkiem osób, które przy poprzednich wizytach miały rozpoznane zmiany w budowie tarczycy wymagające konsultacji (wymagany odpowiedni wpis w karcie informacyjnej z poprzedniego badania).
 • W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka; Pacjent otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Endokrynologicznej, na parterze w budynku głównym szpitala.
 • Łącznie w ramach programu przyjęte zostaną 124 osoby.

II

 • Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”, od dnia 25 listopada 2022 r., w godzinach od 8 do 14, do wyczerpania miejsc, wyłącznie pod numerami telefonów: 609 311 864 oraz 76 837 31 89.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma:
  • termin z wyznaczoną datą i godziną pobrania krwi do badań,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
 • Pobrania krwi do badania odbywać się będą w dniu 28 listopada 2022 r.
 • Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz podpisania oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Jerzmanowa.

III

 • Konsultacje specjalistyczne w Poradni Endokrynologicznej odbywać się będą w dniach 30 listopada oraz 2 i 9 grudnia 2022 r.