Aktualności, Programy profilaktyczne

NOWY PROGRAM – Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w okresie od dnia 11.09.2018 r. do 30.11.2018 r. realizować będzie program Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego – 2018 r.”

Program  skierowany jest do mężczyzn  powyżej 50 roku życia – mieszkańców powiatu głogowskiego.

Program finansowany  jest przez Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

 

Świadczenia  w ramach programu, realizowane będą w Poradni Urologicznej przez dr n. med. Marka Chuchlę, specjalistę urologa.

Każdy pacjent w ramach  wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie laboratoryjne (PSA)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG układu moczowego i  jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza urologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywać  się będzie  w trybie  „bez skierowania”   i możliwa będzie od dnia  05.09.2018  r. w Centralnej Rejestracji   – w holu szpitala  w terminach:

  • od 5 września 2018 r. –  180  miejsc na wizyty w miesiącu wrześniu 2018 r.
  • rejestracja na wizyty w miesiącach kolejnych zostanie ogłoszona w pod koniec września 2018 r. za pomocą mediów i na stronie www.szpital.glogow.pl

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem tożsamości, potwierdzającym zameldowanie na terenie powiatu głogowskiego. Rejestracja do programu odbywać  się  będzie wyłącznie osobiście.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na badanie laboratoryjne (pobranie krwi w dniu rejestracji),
  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będą Poradni Urologicznej, przy ul. Kościuszki  15  (parter, obok Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala) w godzinach 8:00- 11:00 w wyznaczone dni. Pacjent na badanie krwi powinien  zgłosić się na czczo.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.