Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od stycznia 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa. Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Centrum Diagnostyki Obrazowej funkcjonującym w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

Programem objęci są Pacjenci w następujących grupach wiekowych:

  • kobiety w wieku 45-75 lat,
  • mężczyźni w wieku 65-75 lat.

Każdy Pacjent będzie miał wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical. Badanie gęstości kości wykonane będzie na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku  45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku  50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).

Rejestracja do programu odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w trybie „bez skierowania” codziennie, od poniedziałku do piątku, pod numerami telefonów:

  • 76 837 33 84 (w godz. 8.00 do 12.00),
  • 76 837 31 49 (w godz. 12.00 do 17.00).

Badania densytometryczne wykonywane będą codziennie – od poniedziałku do piątku – w  godzinach od 8.00 do 15.00.

Przed badaniem Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie na „powyżej 10%”, otrzymają skierowanie na jednorazową konsultację w Poradni Osteoporozy.

Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy – dla Pacjentów zakwalifikowanych – odbywać się będą wyznaczone dni, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco
z lekarzem.

Rejestracja do Poradni Osteoporozy odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie pod numerem tel.  76 837 33 84 – od poniedziałku do piątku  – w godz. 8.00 do 14.00)

Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy  będzie skierowanie  wydane w ramach  projektu „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.Galeria zdjęć