Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


 • Program finansowany  przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.
 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od listopada 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Program  skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Centrum Diagnostyki Obrazowej, na I p. w budynku głównym szpitala.
 • Programem objęci są Pacjenci w następujących grupach wiekowych:
  • kobiety w wieku 45- 75 lat
  • mężczyźni w wieku 65-75 lat
 • W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical.
 • Badanie gęstości kości wykonane będzie na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku  45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku  50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).
 • Rejestracja do programu  odbywać się będzie  wyłącznie telefonicznie w trybie „bez skierowania”, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 12:00 pod numerem telefonu 76 837 31 61.
 • Badania densytometryczne wykonywane będą codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
 • Przed badaniem Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie na – „powyżej 10%” – otrzymają skierowanie na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.
 • Konsultacje specjalistyczne  w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywać się będą wyznaczone dni, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem.
 • Rejestracja do Poradni Osteoporozy  odbywać się będzie  wyłącznie telefonicznie pod nr tel.  76 837 33 84 od poniedziałku do piątku  w godz. 08:00 do 14:00.
 • Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy będzie skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.