Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od stycznia 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A. i został skierowany do mieszkańców miasta Głogowa.
 • Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, w następujących grupach wiekowych:
  • kobiety w wieku 45- 75 lat,
  • mężczyźni w wieku 65-75 lat.
 • W ramach programu każdy Pacjent ma wykonywane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical.
 • Badanie gęstości kości wykonywane jest na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku  45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku  50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Centrum Diagnostyki Obrazowej, na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

II

 • Rejestracja do programu odbywa się w trybie „bez skierowania”, od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • od 8 do 12 pod numerem telefonu 76 837 33 84,
  • od 12 do 17 pod numerem telefonu 76 837 31 49,
  • lub osobiście w rejestracji przy Centrum Diagnostyki Obrazowej na I piętrze, w budynku głównym szpitala.
 • Badania densytometryczne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
 • Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione jest „powyżej 10%” – otrzymują skierowanie na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

III

 • Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywają się w wyznaczonych dniach, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem.
 • Rejestracja do Poradni Osteoporozy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • od 8 do 14 pod numerem telefonu  76 837 33 84,
  • lub osobiście w centralnej rejestracji na parterze, w budynku głównym szpitala.
 • Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy jest skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.