Aktualności, Programy lekowe

Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego


Program leczenia stwardnienia rozsianego polega na regularnym podawaniu leku – Interferonu Beta Pacjentom zakwalifikowanym do leczenia terapeutycznego przez specjalistę neurologa.

Wśród schorzeń neurologicznych szczególne miejsce zajmuje stwardnienie rozsiane (SM). Jest najczęstszą chorobą organiczną ośrodkowego układu nerwowego powodującą inwalidztwo u ludzi młodych (zwykle między 20 a 40 rokiem życia), a więc aktywnych zawodowo lub kontynuujących naukę, zakładających własne rodziny.

Dotychczas mogliśmy jedynie łagodzić przebieg choroby, zwykle w warunkach szpitalnych, podając Pacjentom m.in. sterydy. W 2004 roku uzyskaliśmy – jako jedyna placówka powiatowa w województwie – możliwość leczenia 7 chorych; w 2005 liczba ta zwiększyła się do 12, a w roku bieżącym programem objętych zostało 40 pacjentów.

Interferon Beta stanowi podstawę przełomowej, dobrze tolerowanej, nowoczesnej terapii immunomodulującej o potwierdzonej klinicznie skuteczności.

W Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. diagnostykę chorych na stwardnienie rozsiane umożliwia nowoczesny sprzęt, m.in. tomograf komputerowy, aparat do badań ultrasonograficznych i elektroencefalograficznych. Pacjenci mają również zapewniony dostęp do Poradni Rehabilitacyjnej.

Warunkiem przyjęcia do programu jest skierowanie od specjalisty neurologa.